Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Geologijos ir geografijos instituto Giluminės geologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: Patirtis vykdant paleomagnetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti paleomagnetinių tyrimų rezultatus, juos interpretuoti, ruošti...
 

2014.04.14

Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojų pareigas

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Geologijos ir geografijos instituto Giluminės geologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: Patirtis vykdant paleomagnetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti paleomagnetinių tyrimų rezultatus, juos interpretuoti, ruošti ir spausdinti straipsnius. Darbo pobūdis: pavyzdžių paleomagnetiniams ir magnetiniams tyrimams atrinkimas, paruošimas, analizė specialia laboratorine įranga, įrangos priežiūra, gautų rezultatų apdorojimas ir interpretacija; straipsnių ir ataskaitų ruošimas. Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant geomorfologinius ir paleogeomorfologinius (pokvarterinių uolienų paviršiaus) tyrimus, sudarant geomorfologinius, kvartero paleopaviršių, ekogeologinius žemėlapius; gebėjimas analizuoti...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus mikologijos, mikrobiologijos ir fitopatologijos srityse, gebėjimas analizuoti ir interpretuoti tyrimų...
 

2014.04.14

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo vietai užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus mikologijos, mikrobiologijos ir fitopatologijos srityse, gebėjimas analizuoti ir interpretuoti tyrimų rezultatus. Darbo pobūdis: vykdyti tyrimus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis pagrindimas“ (vykdyti grybinių augalų ligų ir medienos puvinių sukėlėjų biologijos bei ekologijos tyrimus, tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, pristatyti tarptautinėse konferencijose). Reikalavimai pretendentams: į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam...

plačiau

  Suteikta laikina prieiga prie duomenų bazių: World Ebooks Library, Wiley Online Books, Sage Knowledge. Daugiau informacijos: http://www.mab.lt/lt/duomenu-bazes/testuojamos_db
 

2014.04.09

Prieiga prie duomenų bazių: World Ebooks Library, Wiley Online Books, Sage Knowledge

Suteikta laikina prieiga prie duomenų bazių: World Ebooks Library, Wiley Online Books, Sage Knowledge. Daugiau informacijos: http://www.mab.lt/lt/duomenu-bazes/testuojamos_db

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Darbo pobūdis: mokslo darbuotojas vykdys mokslinius tyrimus, skirtus modelinių gyvūnų rūšių vidurūšinės ir tarprūšinės genetinės įvairovės, populiacijų...
 

2014.03.27

Skelbiamas konkursas eiti mokslo darbuotojo pareigas

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Darbo pobūdis: mokslo darbuotojas vykdys mokslinius tyrimus, skirtus modelinių gyvūnų rūšių vidurūšinės ir tarprūšinės genetinės įvairovės, populiacijų genetinės struktūros, filogenetinių ryšių nustatymui, mikroevoliucinių reiškinių atskleidimui filogeografijos, geoklimatinių reiškinių bei antropogeninio poveikio kontekste. Naudojant molekulinius tyrimo metodus darbuotojas vykdys eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, pasitelkdamas šiuolaikines molekulinių duomenų analizės programas apibendrins gaunamą mokslinę informaciją ir skelbs mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį