Naujienos

  Gamtos tyrimų centro doktoranto Roberto Staponkaus disertacijos "Lietuvos apskritažiomenių (Cephalaspidomorpfhi) biologija ir genetinės struktūros ypatumai" rengimo metu aptikta Lietuvai nauja rūšis Ukraininė nėgė.
 

2015.05.04

Surasta nauja Lietuvai rūšis

Gamtos tyrimų centro doktoranto Roberto Staponkaus disertacijos "Lietuvos apskritažiomenių (Cephalaspidomorpfhi) biologija ir genetinės struktūros ypatumai" rengimo metu aptikta Lietuvai nauja rūšis Ukraininė nėgė.

plačiau

  Biologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto nutarimu, balandžio 10 d. pradedamas 2015 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. 
 

2015.04.22

Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Biologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto nutarimu, balandžio 10 d. pradedamas 2015 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. 

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2015 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 15 d. 16 val.  
 

2015.04.16

Parama doktorantų akademinei išvykai

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2015 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 15 d. 16 val.

 

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų makroliekanų bei sporų-žiedadulkių tyrimus, gebėjimas analizuoti Kvartero laikotarpio nuosėdų pjūvius. Darbo pobūdis: Kvartero laikotarpio...
 

2015.04.14

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų makroliekanų bei sporų-žiedadulkių tyrimus, gebėjimas analizuoti Kvartero laikotarpio nuosėdų pjūvius. Darbo pobūdis: Kvartero laikotarpio augalijos rekonstrukcija augalų makroliekanų bei sporų-žiedadulkių metodų pagrindu; paleoaugalijos raidos analizė bei ją sąlygojančių priežasčių nustatymas; gautų duomenų interpretacija tarpregioniniame bei tarpdiscilpininiame kontekste; rezultatų apibendrinimas ir viešinimas publikacijose, konferencijose, seminaruose ir pan.   Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį