Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus gamtoje ir...
 

2014.07.25

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo vietai užimti (BI AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; gebėjimas planuoti eksperimentus lauko/laboratorinėmis sąlygomis, analizuoti gautus tyrimų rezultatus, rengti mokslines publikacijas, dalyvauti tarptautinėse konferencijose. Darbo pobūdis: vykdys darbus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios klimato kaitos sąlygomis“: nustatyti dumblių rūšių populiacijų ir funkcionavimo pokyčius, atskleidžiant gėlavandenių ekosistemų tvarumo ypatumus, prognozes; vykdys melsvabakterių ir dumblių įvairovės, populiacijų, bendrijų būklės tyrimus...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių fitoplanktono ir fitobentoso rūšių įvairovės, populiacijų, bendrijų kaitos,...
 

2014.07.25

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo vietai užimti (BI AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Botanikos instituto Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių fitoplanktono ir fitobentoso rūšių įvairovės, populiacijų, bendrijų kaitos, funkcionavimo ypatumų tyrimus gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis, akcentuojant vandens „Žydėjimą“ sukeliančių ir svetimkraščių rūšių poveikį vandens ekosistemai ir jos komponentų kaitai; patirtis vertinant vandens telkinių būklę pagal biologinius, hidrofizikinius-cheminius rodiklius; gebėjimas analizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis matematiniais statistiniais metodais, įsisavinti naujus mokslinių tyrimų metodus; rengti mokslines publikacijas; pristatyti tyrimų rezultatyus tarptautinėse konferencijose; vadovauti I ir II studijų pakopos studentų moksliniams darbams. Darbo pobūdis: vykdys...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:   Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai): Darbo pobūdis 1 pareigybei: mokslo darbuotojas vykdys mokslinius tyrimus modelinių augalų rūšių tarprūšinės bei vidurūšinės genetinės...
 

2014.07.21

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų vietoms užimti (EI MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:   Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai): Darbo pobūdis 1 pareigybei: mokslo darbuotojas vykdys mokslinius tyrimus modelinių augalų rūšių tarprūšinės bei vidurūšinės genetinės įvairovės, populiacijų genetinių bei adaptacinių procesų ekologiniams veiksniams tyrimų srityse, dalyvaus eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje, apibendrins gaunamą mokslinę tyrimų informaciją ir skelbs mokslines publikacijas. Darbo pobūdis 2 pareigybei: mokslo darbuotojas vykdys mokslinius tyrimus modelinių augalų rūšių vidurūšinės įvairovės, populiacijų genetinių bei adaptacinių atsakų į abiotinius stresus (UV spinduliuotė) srityse molekulinės genetikos ir citologijos metodais, atliks kariologinę augalų analizę, apibendrins gautų eksperimentų rezultatus ir skelbs mokslines...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas: Pretendentų privalumai:  patirtis dirbant su kraujasiurbiais vabzdžiais, įgūdžiai vykdant sisteminius ir molekulinius tyrimus, vadovavimas projektams, gebėjimas...
 

2014.07.21

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo vietai užimti (EI EL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas: Pretendentų privalumai:  patirtis dirbant su kraujasiurbiais vabzdžiais, įgūdžiai vykdant sisteminius ir molekulinius tyrimus, vadovavimas projektams, gebėjimas analizuoti duomenis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: mokslo tiriamasis darbas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, iš jų po 2 atitinkamus mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį. Dalyvavo mokslininkų rengime ir įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: buvo disertacijos gynimo tarybos narys,...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį