Naujienos

  Pranešimas „Gamtos tyrimų centras ‘14“
 

2015.02.27

Mokslo elitui – apie Gamtos tyrimų centrą

Pranešimas „Gamtos tyrimų centras ‘14“

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Mikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant afiloforoidinių grybų įvairovės, paplitimo ir ekologinius tyrimus bei prisistatant mikologinių tyrimo rezultatus visuomenei. Darbo pobūdis: afiloforoidinių...
 

2015.02.20

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Mikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant afiloforoidinių grybų įvairovės, paplitimo ir ekologinius tyrimus bei prisistatant mikologinių tyrimo rezultatus visuomenei. Darbo pobūdis: afiloforoidinių grybų įvairovės, paplitimo ir ekologiniai tyrimai Lietuvoje, retų ir saugomų rūšių būklės Lietuvoje tyrimai, įvairių ekologinių ir antropogeninių faktorių poveikio afiloforoidiniams grybams tyrimas ir analizė. Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos  laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius antropogeninės ir gamtinės kilmės toksinių medžiagų ir jų mišinių sukeltų efektų test-organizmuose tyrimus, atliekant daugiakomponentės taršos poveikio aplinkai vertinimą, gebėjimas analizuoti toksinio poveikio organizmų funkcinėms...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdžių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą, rengti...
 

2015.01.13

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdžių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą, rengti publikacijas. Darbo pobūdis: praktinis darbas gamtoje ir laboratorijoje su vabzdžiais, gautų duomenų analizavimas, apibendrinimas ir publikavimas.   Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant morfoliginius, molekulinius ir eksperimentinius hemosporidinių parazitų (Apicomplexa, Haemosporida) tyrimus....
 

2015.01.12

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant morfoliginius, molekulinius ir eksperimentinius hemosporidinių parazitų (Apicomplexa, Haemosporida) tyrimus. Geri įgūdžiai dirbant su pavienėmis parazitų ląstelėmis ir atliekant parazitų in vivo ir in vitro hibridizacijos tyrimus. Gebėjimas planuoti ir organizuoti mokslinius tyrimus bei analizuoti ir publikuoti gautus rezultatus. Darbo pobūdis: paukščių kraujo parazitų tyrimai morfologiniais ir molekuliniais metodais.   Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį