Naujienos

  2016 m. vasario 4 d. LR Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė ir Žemės ūkio ministrės patarėjas Saulius Jakimavičius kartu su Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovais lankėsi Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje (HEFL). Apsilankymo tikslas – artimiau susipažinti su...
 

2016.02.12

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovų apsilankymas Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje

2016 m. vasario 4 d. LR Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė ir Žemės ūkio ministrės patarėjas Saulius Jakimavičius kartu su Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovais lankėsi Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje (HEFL). Apsilankymo tikslas – artimiau susipažinti su mokslo centrų atliekamais eksperimentiniais tiriamaisiais darbais ir jų rezultatų pritaikymas žuvininkystėje.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas projekto „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas“ vykdymui:   Jūros ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,25 etato) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant...
 

2016.02.05

Skelbiamas konkursas jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas projekto „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas“ vykdymui:   Jūros ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,25 etato) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant Kuršių marių žuvų bendrijų tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus lauko duomenis, atlikti tirtų bendrijų būklės vertinimą, atlikti laboratorinius žuvų elgsenos eksperimentus. Darbo pobūdis: duomenų analizė ir interpretavimas vertinant upių žuvų bendrijų būklę bei laboratorinių eksperimentų rezultatus.   Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje (2 pareigybės, po 0,25 etato) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant upių žuvų bendrijų tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus lauko duomenis, atlikti tirtų bendrijų būklės vertinimą. Darbo pobūdis: Duomenų analizė ir...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:   Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrogeologinius, hidrogeocheminius, požeminio vandens išteklių įvertinimo, taršos ir apsaugos mokslinius tyrimus,...
 

2016.02.05

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:   Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrogeologinius, hidrogeocheminius, požeminio vandens išteklių įvertinimo, taršos ir apsaugos mokslinius tyrimus, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti įvairios krypties hidrogeologinę medžiagą, vykdyti lauko hidrogeologinius ir hidrogeocheminius tyrimus, mokėjimas dirbti kompiuteriu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Darbo pobūdis: mokslinis-tiriamasis darbas, mokslinių straipsnių hidrogeologijos srityje rengimas, jų skelbimas įvairiuose moksliniuose leidiniuose, pirmenybę teikiant leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Web of Science“, darbo rezultatų pristatymas mokslinėse konferencijose.   Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėšriųjų paukščių ekologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus lauko tyrimų ir laboratorinius duomenis ir...
 

2016.02.05

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėšriųjų paukščių ekologijos tyrimus, gebėjimas analizuoti surinktus lauko tyrimų ir laboratorinius duomenis ir skelbti mokslinius straipsnius užsienio šalių pripažintuose periodiniuose moksliniuose žurnaluose, vadovavimas doktorantūros studijoms ir dalyvavimas doktorantūros studijų procese. Darbo pobūdis: lauko ir laboratoriniai tyrimai, siekiant išaiškinti aukščiausio trofinio lygmens plėšriųjų paukščių (Falconiformes, Strigiformes) reakciją į endogeninius ir egzogeninius veiksnius. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį