Naujienos

  Svečias iš Olandijos Albert Willemsen 2016 m. rugpjūčio 29 d. 15 val. GTC konferencijų salėje (Akademijos g. 2, Vilnius) pristatys pranešimą tema “Measuring behavior in macrofauna: tools and technologies“
 

2016.08.24

Kviečiame paklausyti pranešimo tema “Measuring behavior in macrofauna: tools and technologies“

Svečias iš Olandijos Albert Willemsen

2016 m. rugpjūčio 29 d. 15 val.

GTC konferencijų salėje (Akademijos g. 2, Vilnius) pristatys pranešimą tema

“Measuring behavior in macrofauna: tools and technologies“

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas:   Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės...
 

2016.08.10

Skelbiamas konkursas jaunesniųjų mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL, GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas:   Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitocenologinių tyrimų ir herbariumo duomenų bazes (Turboveg, BRAHMS), naudojant statistinius augalijos duomenų analizės metodus (JUICE), vykdant pievų augalijos tyrimus. Darbo pobūdis: vykdys tyrimus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis“: šalies pievų augalijos įvairovės ir truktūros tyrimai; herbariumo duomenų bazės ir Lietuvos augalijos duomenų bazės (EU-LT-001) tvarkymas; tarptautinio lygio mokslo straipsnių publikavimas; rengimasis doktorantūros studijoms. Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant genotoksikologinius tyrimus...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:    Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų...
 

2016.08.10

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti (FGL, CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas:    Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius pelkinių ekosistemų atkūrimo bandymus pažeistose pelkėse bei išeksploatuotuose durpynuose, pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės ir produktyvumo (antžeminės fitomasės) natūrinius tyrimus, kraštovaizdžio ekoestetinį vertinimą, analizuojant fitocenologinių tyrimų duomenis. Darbo pobūdis: vykdys tyrimus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis pagrindimas“: pažeistų ir atkuriamų šlapynių ekosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimai, mokslinių duomenų rinkimas, klasifikavimas ir analizė; tarptautinio lygio mokslo straipsnių publikavimas; rekomendacijų pažeistų ekosistemų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: daugiametė patirtis vykdant augalų biologinių, ypač kariologinių, ir ekologinių savybių tyrimus, apimanti tyrimų metodikų rengimą, medžiagos rinkimą gamtinėse...
 

2016.08.10

Skelbiamas konkursas vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (EBL, CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: daugiametė patirtis vykdant augalų biologinių, ypač kariologinių, ir ekologinių savybių tyrimus, apimanti tyrimų metodikų rengimą, medžiagos rinkimą gamtinėse ekosistemose, mikroskopavimą; gebėjimas analizuoti tyrimų duomenis, susiejant juos su ekologiniais bei genetiniais veiksniais, daryti mokslines išvadas ir apibendrinimus, rengti mokslinius pranešimus ir straipsnius anglų kalba; patirtis rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus. Darbo pobūdis: naudojamųjų augalų populiacijų savybių ir dėsningumų, įvairovės ir paplitimo ypatumų tyrimai; duomenų apdorojimas matematiniais statistiniais metodais, analizė ir  interpretavimas, aplinkos ir genetinių veiksnių įtakos įvertinimas, tiriant populiacijas, tyrimų išvadų rengimas;...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį