Naujienos

  Nuo 2014 m. rugsėjo 22 iki spalio 22 d.  Thomson Reuters leidėjai suteikia laikiną prieigą prie bibliografinės informacijos ir citavimo duomenų šaltinio Web of Science. Testavimo metu atidaryta prieiga prie šių duomenų bazių: Science Citation Index Expanded, Social Science citation Index, Arts...
 

2014.09.26

Laikina prieiga prie Thomson Reuters Web of Science duomenų bazių

Nuo 2014 m. rugsėjo 22 iki spalio 22 d.  Thomson Reuters leidėjai suteikia laikiną prieigą prie bibliografinės informacijos ir citavimo duomenų šaltinio Web of Science. Testavimo metu atidaryta prieiga prie šių duomenų bazių: Science Citation Index Expanded, Social Science citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Book Citation Index, Conference Proceedings Citation Index

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas: Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinės ekologijos bei populiacinės genetikos tyrimus, gebėjimas analizuoti molekulinių tyrimų duomenis naudojant...
 

2014.08.29

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas: Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinės ekologijos bei populiacinės genetikos tyrimus, gebėjimas analizuoti molekulinių tyrimų duomenis naudojant specializuotas kompiuterines programas, tyrimų rezultatų skelbimas tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, dalyvavimas mokslinės infrastruktūros plėtojimo bei mokslinių tyrimų projektinėje veikloje, patirtis vadovaujant mokslininkų kolektyvui, vadovavimas doktorantūros studijoms, bendrų mokslinių tyrimų vykdymas su užsienio partneriais. Darbo pobūdis: vykdys modelinių rūšių molekulinės ekologijos bei populiacinės genetikos tyrimus naudojant informatyvius molekulinius žymenis, vadovaus mokslininkų kolektyvui, vykdančiam įvairaus taksonominio rango gyvūnų bei modelinių augalų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Ekologijos instituto Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio gyvūnijai tyrimus, gebėjimas analizuoti pasaulinio klimato duomenis, gebėjimas dirbti...
 

2014.08.29

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Ekologijos instituto Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio gyvūnijai tyrimus, gebėjimas analizuoti pasaulinio klimato duomenis, gebėjimas dirbti bendradarbiaujant su ornitologais, zoologais, ekologais bei kitų sričių specialistais mokslininkais, bendros mokslinės publikacijos klimato kaitos poveikio gyvūnijai tyrimuose. Darbo pobūdis: globalios klimato kaitos poveikis Lietuvai, šios kaitos poveikio paukščiams ir kitiems gyvūnams tyrimai. Ekologijos instituto Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėviasparnių vabzdžių – apdulkintojų ir entomofagų – vystymosi ir elgsenos tyrimus, gebėjimas analizuoti šių vabzdžių sąveikas su mitybiniais organizmais ir...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,6 etato) Pretendentų privalumai: praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą,...
 

2014.08.29

Skelbiamas konkursas jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,6 etato) Pretendentų privalumai: praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą, rengti publikacijas. Darbo pobūdis: praktinis darbas gamtoje ir laboratorijoje su vabzdžiais, gautų duomenų analizavimas, apibendrinimas ir publikavimas. Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ichtiofaunos ekologijos, fiziologijos ir genetikos tyrimus, patirtis vykdant mokslinius tyrimus lauko sąlygomis, patirtis uždarų recirkuliacinių sistemų panaudojime akvakultūroje ir moksliniuose tyrimuose (hidrobiontų auginimas recirkuliacinėse sistemose, patirtis dirbant su tokiose sistemose naudojama įranga),...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį