Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos tyrimus, erdvinių duomenų bazių, sudarytų pasitelkus nuotolinius metodus naudojimas, nustatant...
 

2015.01.30

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant paukščių ekologijos tyrimus, erdvinių duomenų bazių, sudarytų pasitelkus nuotolinius metodus naudojimas, nustatant veiksnius, darančius įtaką paukščių buveinės ir jos naudojimo bei perėjimo sėkmingumo tyrimuose, GIS duomenų bazių sudarymas ir testavimas, gebėjimas analizuoti erdvinę informaciją, naudojant šiuolaikinius geoinformacinius ir statistinius metodus, rezultatų vizualizavimas tematiniuose žemėlapiuose, palydovinių nuotraukų spektrinė analizė ir dešifravimas, žemės dangos kartografavimas ir kraštovaizdžio struktūros analizė bei ilgalaikių žemės dangos pokyčių tyrimai. Darbo pobūdis: paukščių buveinių pasirinkimo ir naudojimo, perėjimo sėkmingumo tyrimai naudojant šiuolaikinius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant vandens gyvūnų ekologinius, toksikologinius ir genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti ekologinius ir genetinius...
 

2015.01.30

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant vandens gyvūnų ekologinius, toksikologinius ir genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti ekologinius ir genetinius duomenis, statistinių analizės metodų žinojimas. Darbo pobūdis: vandens vėžiagyvių ir moliuskų ekologiniai, genetiniai ir toksikologiniai tyrimai.   Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų DNR, RNR ir baltymų tyrimus, geri įgūdžiai atliekant rekomabinantinių DNR konstravimą ir...
 

2015.01.15

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas)   Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų DNR, RNR ir baltymų tyrimus, geri įgūdžiai atliekant rekomabinantinių DNR konstravimą ir gebėjimas analizuoti tyrimų duomenis. Būtinas genetikos ir/arba molekulinės biologijos programas atitinkantis aukštasis išsilavinimas.   Darbo pobūdis: mielių biocidinių sistemų struktūrinė-funkcinė analizė panaudojant mikrobiologinius, genetinius, biocheminius metodus.   Reikalavimai pretendentams: į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją bei kurie paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį „Thomson Reuters Master Journal List“...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdžių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą, rengti...
 

2015.01.13

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:   Pretendentų privalumai:  praktinė patirtis ir teorinis pasiruošimas dirbant su konkrečia vabzdžių grupe, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti surinktą medžiagą, rengti publikacijas. Darbo pobūdis: praktinis darbas gamtoje ir laboratorijoje su vabzdžiais, gautų duomenų analizavimas, apibendrinimas ir publikavimas.   Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį