Naujienos

  Vasario 25 d. (sekmadienį), 10.30 val. per LRT kultūros kanalą, bus transliuojama laida apie P. B. Šivickio memorialinės lentos atidengimą ir minėjimą Gamtos tyrimų centre.
 

2018.02.23

Kviečiame pasižiūrėti!

Vasario 25 d. (sekmadienį), 10.30 val. per LRT kultūros kanalą, bus transliuojama laida apie P. B. Šivickio memorialinės lentos atidengimą ir minėjimą Gamtos tyrimų centre.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Kvartero limnoglacialinių molingų nuosėdų ichnofaunos, cheminės ir granuliometrinės sudėties pasiskirstymo dėsningumų tyrimai“ atlikimui (1 pareigybė, 1 etatas):...
 

2018.02.22

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Kvartero limnoglacialinių molingų nuosėdų ichnofaunos, cheminės ir granuliometrinės sudėties pasiskirstymo dėsningumų tyrimai“ atlikimui (1 pareigybė, 1 etatas): Privalumai pretendentams: patirtis vykdant Kvartero limnoglacialinių molingų nuogulų sedimentologinius tyrimus; litologinių, ichnologinių ir cheminės sudėties tyrimo metodų taikymas; sugebėjimas dirbti lazeriniu dalelių analizatoriumi „Analysette 22 Microtec plus“. Darbo pobūdis: detalūs Pašaminės (Švenčionių raj.) molyno limnoglacialinių sluoksniuotų nuosėdų sedimentologiniai tyrimai; molingų nuogulų granuliometrinės ir cheminės sudėties pasiskirstymo dėsningumų vertikaliame bei horizontaliame profiliuose nustatymas; ichnofaunos paplitimo ypatumų apibūdinimas; tyrimų rezultatų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant Penicillium Link. genties ir jai artimų genčių mikroskopinius grybus, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų...
 

2018.02.22

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant Penicillium Link. genties ir jai artimų genčių mikroskopinius grybus, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų biologinius savitumus. Gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu.   Darbo pobūdis: mokslo darbuotojas dirbs Gamtos tyrimų centro I ilgalaikės institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programoje “Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“ (BIOTA). Vykdys šios programos uždavinį:...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinių naudojamųjų augalų bei kultūrinių augalų laukinių gentainių tyrimus, gebėjimas analizuoti tyrimų medžiagą tinkamais matematiniais...
 

2018.02.22

Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (EBL, ML, GL, BGRL, KTL, GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinių naudojamųjų augalų bei kultūrinių augalų laukinių gentainių tyrimus, gebėjimas analizuoti tyrimų medžiagą tinkamais matematiniais statistiniais metodais, interpretuoti tyrimų rezultatus, rengti mokslinius straipsnius anglų kalba; patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis. Darbo pobūdis: laukinių vaistinių, uoginių ir kitų naudojamųjų augalų bei kultūrinių augalų laukinių gentainių botaniniai, ekologiniai, biologinės įvairovės tyrimai bei išsaugojimo strategijų vystymas; darbas šalies gamtinėse ekosistemose ir laboratorijoje, naujausių pasiekimų mokslo kryptyje sekimas, straipsnių į tarptautinius mokslo leidinius rengimas, pranešimų skaitymas tarptautinėse konferencijose,...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį