Vol 24 Special 2011


Mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2011 m. rugsėjo 23 d. ir skirtos Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto 70 metų mokslinės veiklos aptarimui geomokslų raidos kontekste, medžiaga. Pateikiami 29 straipsniai, nagrinėjantys geologijos ir geografijos įvairių šakų plėtojimo ir perspektyvos klausimus, atskiras aktualias mokslines problemas. Akcentuojama geomokslų reikšmė gamtos išteklių naudojimui, sveikos aplinkos formavimui, visuomenės švietimui, holistinės pasaulėjautos ugdymui.