Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje  (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gamtinėje aplinkoje paplitusių mielių ir jų biocidinių sistemų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti mikroorganizmų identifikavimą genetiniais metodais, genų...
 

2017.12.07

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje  (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gamtinėje aplinkoje paplitusių mielių ir jų biocidinių sistemų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti mikroorganizmų identifikavimą genetiniais metodais, genų inžinierinių technologijų taikymas.

Darbo pobūdis: atliks eukariotinių ir prokariotinių mikroorganizmų identifikavimą taikant molekulinius metodus, tirs mielių biocidinių agentų struktūrą bei funkcionavimą taikant genų inžinierinius bei mikrobiologinius metodus, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygi mokslines publikacijas.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, iš jų po vieną atitinkamą mokslinį straipsnį per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
 2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
 5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
 6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
 7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
 8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: tel. 8 5 2729898, el.p. jurga.silinskaite@gamtostyrimai.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-01-08;

Konkurso paskelbimo data: 2017-12-07.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje  (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų funkcionavimo ir adaptacijos procesų fiziologinių-biocheminių ypatumų tyrimus, t.y. fitohormonų, baltymų sudėties reikšmė augalų atsparumo...
 

2017.12.05

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AFL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje  (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų funkcionavimo ir adaptacijos procesų fiziologinių-biocheminių ypatumų tyrimus, t.y. fitohormonų, baltymų sudėties reikšmė augalų atsparumo neigiamiems aplinkos veiksniams bei antioksidantinių junginių tyrimai, gebėjimas analizuoti fiziologinių ir biocheminių tyrimų duomenis bei juos vertinti.

Darbo pobūdis: augalų adaptacinių sistemų testavimas fiziologiniais-biocheminiais metodais, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, iš jų po vieną atitinkamą mokslinį straipsnį per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
 2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
 5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
 6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
 7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
 8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: tel. 8 5 2729898, el.p. jurga.silinskaite@gamtostyrimai.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-01-05;

Konkurso paskelbimo data: 2017-12-05.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas (1 pareigybė, 1 etatas) Floros ir geobotanikos laboratorijoje, terminuotam, 5 metų, laikotarpiui (mokslo tiriamojo darbo „Samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose“ vykdymui). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės,...
 

2017.12.04

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas (1 pareigybė, 1 etatas) Floros ir geobotanikos laboratorijoje, terminuotam, 5 metų, laikotarpiui (mokslo tiriamojo darbo „Samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose“ vykdymui). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės, ekologijos ir populiacijų būklės tyrimus, augalijos monotoringą miškų ir pelkių ekosistemose, gebėjimas analizuoti medžiagą, remiantis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: vykdys tyrimus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“: samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose, samanų floros pokyčių antropogeninio poveikio sąlygomis analizė, retų rūšių populiacijų būklės ir ekologijos tyrimai, kritinių rūšių emendacija ir...

plačiau

  Pagal Lietuvos mokslo tarybos lituanistinių tyrimų ir sklaidos programą vykdant Gamtos tyrimų centro projektą „Netyrinėti briologiniai rinkiniai. Reikšmė Lietuvos briofloros pažinimui ir kraštovaisdžio pokyčių įtakos jos struktūrai vertinimui“ (2016-2018, vadovė dr. I. Jukonienė), išanalizuoti lig...
 

2017.11.24

„Netyrinėti briologiniai rinkiniai“

Pagal Lietuvos mokslo tarybos lituanistinių tyrimų ir sklaidos programą vykdant Gamtos tyrimų centro projektą „Netyrinėti briologiniai rinkiniai. Reikšmė Lietuvos briofloros pažinimui ir kraštovaisdžio pokyčių įtakos jos struktūrai vertinimui“ (2016-2018, vadovė dr. I. Jukonienė), išanalizuoti lig šiol netirti XIX amžiaus samanų rinkiniai Vilniaus universiteto herbariume.

Plačiau

http://literaturairmenas.lt/2017-11-17-nr-3638/4321-mokslas/6580-mindaugas-rasimavicius-ilona-jukoniene-monika-subkaite-aurika-rickiene-vilniaus-universiteto-herbariumo-paslaptys-istirti-xix-a-samanu-rinkiniai

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį