Naujienos

  Šių metų lapkričio 27 d. 9 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks uždaras Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis. Darbotvarkė 1. Pretendentų į paskelbtas mokslo darbuotojų konkursines vietas vertinimas. 2. Kiti...
 

2018.11.12

GTC konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis

Šių metų lapkričio 27 d. 9 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks uždaras Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis. Darbotvarkė 1. Pretendentų į paskelbtas mokslo darbuotojų konkursines vietas vertinimas. 2. Kiti klausimai. Komisijos pirmininkas Juozas Labokas

plačiau

  Skelbiami 2018 m. ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas   Konkursui pateikiamas ne ilgesnis kaip puslapio disertacijos tematikos pristatymas, kuriame nurodoma, kokius tyrimus planuojama atlikti ir kokie numatomi rezultatai. Doktoranto vadovas turi...
 

2018.11.03

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas

Skelbiami 2018 m. ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas   Konkursui pateikiamas ne ilgesnis kaip puslapio disertacijos tematikos pristatymas, kuriame nurodoma, kokius tyrimus planuojama atlikti ir kokie numatomi rezultatai. Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose). Dokumentus konkursui galima teikti iki lapkričio 09 d. Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties konkursui pateikiami šie dokumentai (žemiau pateiktos formos): - Disertacijos tematikos pristatymas - Vadovo mokslinių publikacijų sąrašas Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursams...

plačiau

  Vadovaujantis VU ir GTC Ekologijos ir aplinkotyros krypties (03 B) Mokslo Doktorantūros reglamento III skyriaus 17-31 punktais Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras skelbia papildomą konkursą doktorantūros studijoms Ekologijos ir aplinkotyros kryptyje (03 B)
 

2018.10.31

2018 m. papildomas priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros (03 B) krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis VU ir GTC Ekologijos ir aplinkotyros krypties (03 B) Mokslo Doktorantūros reglamento III skyriaus 17-31 punktais Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras skelbia papildomą konkursą doktorantūros studijoms Ekologijos ir aplinkotyros kryptyje (03 B)

plačiau

  Šių metų spalio mėn. 29 d. (pirmadienį) 15 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 k.) vyks Gamtos tyrimų centro geologijos krypties doktorantūros Komisijos atviras posėdis. Bus svarstomas doktoranto Audriaus Indriulionio (vad. prof. dr. P. Šinkūnas) parengtos...
 

2018.10.26

Doktoranto Audriaus Indriulionio parengtos disertacijos „Dinaminis Lietuvos kvartero nuogulų šilumos perdavimo modelis ir šilumos parametrų vertinimas vertikaliais šilumos kolektoriais” viešas svarstymas

Šių metų spalio mėn. 29 d. (pirmadienį) 15 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 k.) vyks Gamtos tyrimų centro geologijos krypties doktorantūros Komisijos atviras posėdis. Bus svarstomas doktoranto Audriaus Indriulionio (vad. prof. dr. P. Šinkūnas) parengtos disertacijos „Dinaminis Lietuvos kvartero nuogulų šilumos perdavimo modelis ir šilumos parametrų vertinimas vertikaliais šilumos kolektoriais” atitikimas nustatytiems reikalavimams.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai, dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį