Administracija

Direktorius
Lietuvos MA tikrasis narys, prof. habil. dr. Vincas Būda

Tel.: (8 5) 272 92 57
El. paštas: vincas.buda@gamtc.lt

   
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
Dr. Miglė Stančikaitė

Tel.: (8 5) 272 99 33
El. paštas: migle.stancikaite@gamtc.lt

   
           
 
Direktoriaus pavaduotojas administracijai
Deimantas Šatikas
 
Tel.: (8 5) 272 92 52
El. paštas: deimantas.satikas@gamtc.lt 
 
   
Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems mokslo aptarnavimo reikalams
Vladas Atkočiūnas

Tel.: (8 5) 272 92 73
El. paštas: vladas.atkociunas@gamtc.lt

   
Vyriausioji buhalterė
Olga Narkevičienė

Tel.: (8 5) 272 92 50
El. paštas: olga.narkeviciene@gamtc.lt

   
Mokslinė sekretorė
Dr. Jurga Jankauskienė
 
Tel.: (8 5) 272 93 25
El. paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt