Finansinės ataskaitos

2020 metai

 1.  2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metai

 1. 2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 2. 2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 3. 2019 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 4. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
 5. 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-09-30)
 10. Finansavimo sumų likučiai pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 11. 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-09-30)
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-12-31)
 13. Finansavimo sumų likučiai pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
 14. 2017 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2016 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-03-31)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-12-31)

2015 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-06-30)
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-09-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-12-31)

2014 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. I ketvirtį
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2014-06-30)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2014-09-30)
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2014-12-31)

2013 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
 4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 6. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2013-12-31)

2012 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2012-12-31)
 7. Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

2011 metai

 1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
 3. Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. birželio 30 d. duomenis
 4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. birželio 30 d. duomenis
 5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2011 m. I ketvirtį
 6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2011 m. II ketvirtį
 7. 2011 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
 8. 2011 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
 9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 11. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 12. Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis
 13. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

2010 metai

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pusės metų)
 5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
 6. Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
 7. 2010 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
 8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 9. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis
 10. Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis