Mokslo taryba

 

 • Kęstutis Arbačiauskas, doc. dr. – Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas;
 • Vidmantas Bezaras;
 • Rimantas Jankauskas, prof. habil. dr.;
 • Kęstutis Jokšas, dr.;
 • Sigita Jurkonienė, dr.;
 • Linas Ložys, dr.;
 • Levonas Manusadžianas, dr.;
 • Jurga Motiejūnaitė, dr. –  Mokslo tarybos sekretorė;
 • Romas Pakalnis, dr.;
 • Valerijus Rašomavičius, dr. – Mokslo tarybos pirmininkas;
 • Osvaldas Rukšėnas, prof. habil. dr.;
 • Jonas Satkūnas, dr.;
 • Miglė Stančikaitė, dr.;
 • Julius Taminskas, doc. dr.;
 • Gediminas Valkiūnas, Lietuvos MA tikrasis narys, habil. dr.

 

Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos nutarimai:

 1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2019-01-01)

 2. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (galioja nuo 2018-01-01)

 3. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2015 m. spalio 22 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos darbo reglamentas;

 4. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2015 m. spalio 22 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro konkurso ir atestacijos mokslo darbuoto pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas;

 5. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. patvirtintas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (pakeitimai patvirtinti 2014-12-17);

 6. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2011 m. sausio 27 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų akademinės etikos kodeksas;

 7. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2010 m. birželio 29 d. patvirtintas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos darbo reglamentas (pakeitimai patvirtinti 2013-10-15);