Vidiniai norminiai dokumentai

Gamtos tyrimų centro dokumentai

 1. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2019 sausio 28 d. įsakymas Nr. V-4 „ Asmens duomenų tvarkymo Gamtos tyrimų centre taisyklės (privatumo politika)“

 2. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2017 gegužės 05 d. įsakymas Nr. V-33 „Gamtos tyrimų centro žinių ir technologijų perdavimo grupės nuostatai“

 3. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2017 gegužės 05 d. įsakymas Nr. V-34 „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto gamtos tyrimų centro intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo nuostatai“

 4. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas V-109 "Dėl Gamtostyrimų centro Konkursų ir atestacijos mokslo pareigoms eiti komisijos sekretoriaus paskyrimo"

 5. Gamtostyrimų centro Konkursų ir atestacijos mokslo pareigoms eiti komisijos sudėtis, patvirtinta Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu V-106

 6. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentas, patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-223

 7. Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-166 „Dėl Gamtos tyrimų centro Atviros prieigos centro atsakingųjų už įrangos naudojimą ir apskaitą skyrimo”

 8. Atviros prieigos centro įrangos apkrovimo skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-165

 9. Gamtos tyrimų centro Atviros priegos centro taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-123

 10. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro kamieninio padalinio darbo reglamentas patvirtintas Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011-06-28 įsakymu Nr. V-95

 11. Gamtos tyrimų centro Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ISAK-05-11-1

Gamtos tyrimų centro mokslinės veiklos ataskaitos

 1. Gamtos tyrimų centro 2017 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 2. Gamtos tyrimų centro 2016 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 3. Gamtos tyrimų centro 2015 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 4. Gamtos tyrimų centro 2014 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 5. Gamtos tyrimų centro 2013 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 6. Gamtos tyrimų centro 2012 metų veiklos ataskaita (Gamtos tyrimų centro direktoriaus pranešimas)

 7. Gamtos tyrimų centro 2012 metų mokslinės veiklos ataskaita

 8. Gamtos tyrimų centro 2011 metų mokslinės veiklos ataskaita

 9. Gamtos tyrimų centro 2010 metų mokslinės veiklos ataskaita