Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Geoaplinkos tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Kęstutis Jokšas Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 12
joksas@geo.lt
525
Margarita Jankauskaitė Mokslo darbuotoja -
jankauskaite@geo.lt
518
Ieva Baužienė Mokslo darbuotoja -
ieva.bauziene@geo.lt
517

Geochemijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Ričardas Taraškevičius Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 08
taraskevicius@geo.lt
529
Rimantė Zinkutė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 08
zinkute@geo.lt
528
Laura Gedminienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 08
530

Geoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Arūnas Galkus Mokslo darbuotojas (5) 210 47 11
galkus@geo.lt
508
Rimutė Stakėnienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 11
stakeniene@geo.lt
509
Eva Raudonytė-Svirbutavičienė Inžinierė (5) 210 47 12
dziula@gmail.com
608
Laima Matelienė Inžinierė (5) 210 47 12
608

Jūros geologijos ir geodinamikos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Krantotyros ir krantotvarkos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Gintautas Žilinskas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
zilinskas@geo.lt
507
Darius Jarmalavičius Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
jarmalavicius@geo.lt
506
Donatas Pupienis Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
pupienis@geo.lt
502
Julija Fedorovič doktorantė
608