Botanikos institutas

Botanikos institutas, Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Ignas Mikelionis (Žaliųjų Ežerų g. 49) Bendrųjų reikalų administratorius (5) 279 63 21
ignas.mikelionis@gamtc.lt
110

Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Ričardas Paškauskas Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 270 15 03
ricardas.paskauskas@gamtc.lt
229
Jūratė Kasperovičienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
jurate.kasperoviciene@gamtc.lt
216
Judita Koreivienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
judita.koreiviene@gamtc.lt
215
dr.
Sigitas Šulčius
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 91 10
sigitas.sulcius@gamtc.lt
206
Jūratė Karosienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 31
jurate.karosiene@gamtc.lt
215
Gediminas Alzbutas Mokslo darbuotojas
Ksenija Savadova Doktorantė (5) 272 99 31
ksenija.savadova@gamtc.lt
215
Jolita Kuznecova Doktorantė (5) 272 99 79
jolita.kuznecova@gamtc.lt
117
Petras Venckus Biologas
Dmitrij Morudov Biologas (5) 272 99 79
dmitrij.mordunov@gamtc.lt
117
Aušrinė Jurgelė Vyresnioji laborantė
ausrine.jurgele@gamtc.lt

Augalų fiziologijos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Sigita Jurkonienė Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 47
sigita.jurkoniene@gamtc.lt
429
Virgilija Gavelienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
virgilija.gaveliene@gamtc.lt
404
Jurga Jankauskienė Mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
jurga.jankauskiene@gamtc.lt
402
Rima Mockevičiūtė Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
403
Nijolė Bareikienė Inžinierė (5) 272 90 47
nijoke.bareikiene@gamtc.lt
429
Elžbieta Jankovska-Bortkevič Biologė, doktorantė (5) 272 98 39
elzbieta.jankovska@gamtc.lt
403

Augalų patologijos laboratorija, Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 47

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Daiva Burokienė laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 91
daiva.burokiene@gamtc.lt
110
Vaidotas Lygis Vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 269 72 91
vaidotas.lygis@gamtc.lt
110
Deividas Valiūnas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
deividas.valiunas@gamtc.lt
423
Algirdas Ivanauskas Mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
algirdas.ivanauskas@gamtc.lt
423
Antanas Matelis Mokslo darbuotojas (5) 269 72 91
antanas.matelis@gamtc.lt
108
Donatas Šneideris Mokslo darbuotojas (5) 272 98 38
donatas.sneideris@gamtc.lt
421
Marija Žižytė-Eidetienė Mokslo darbuotoja (5) 272 98 38
marija.zizyte@gamtc.lt
422
Goda Norkutė Mokslo darbuotoja (5) 269 72 91
goda.norkute@gamtc.lt
112
Dovilė Čepukoit Biologė
dovile.cepukoit@gamtc.lt
Karolis Sivickis Doktorantas
karolis.sivickis@gamtc.lt

Ekonominės botanikos laboratorija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Juozas Labokas Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 99 30
juozas.labokas@gamtc.lt
207
Jolita Radušienė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
jolita.radusiene@gamtc.lt
211
Kristina Ložienė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
kristina.loziene@gamtc.lt
208
Birutė Karpavičienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
birute.karpaviciene@gamtc.lt
208
dr.
Vaida Vaičiulytė
Mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
vaida.vaiciulyte@gamtc.lt
208
Giedrė Abrutienė Biologė (5) 272 99 30
giedre.abrutiene@gamtc.lt
208
Julija Danilovienė Doktorantė (5) 272 99 30
julija.daniloviene@gamtc.lt
210

Biodestruktorių tyrimo laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Algimantas Paškevičius Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 271 17 23
algimantas.paskevicius@gamtc.lt
216
Loreta Levinskaitė Mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
loreta.levinskaite@gamtc.lt
203
Danguolė Bridžiuvienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
danguole.bridziuviene@gamtc.lt
203
Vita Raudonienė Mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
vita.raudoniene@gamtc.lt
202
Jurgita Švedienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 279 66 40
jurgita.svediene@gamtc.lt
202
Aleksandras Švedas Inžinierius (5) 279 66 40
aleksandras.svedas@gamtc.lt
112
Eglė Malachovskienė Biologė, doktorantė (5) 279 66 40
egle.malachovskiene@gamtc.lt
110
Regina Kulša Pagalbinė darbuotoja (5) 279 66 40
regina.kulsa@gamtc.lt
213

Floros ir geobotanikos laboratorija, Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 49

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Valerijus Rašomavičius Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 269 70 66
valerijus.rasomavicius@gamtc.lt
301
Ilona Jukonienė Mokslo darbuotoja (5) 269 70 66
ilona.jukoniene@gamtc.lt
305
Zigmantas Gudžinskas Mokslo darbuotojas (5) 269 70 66
zigmantas.gudzinskas@gamtc.lt
312
Jūratė Sendžikaitė Mokslo darbuotoja (5) 270 12 67
jurate.sendzikaite@gamtc.lt
307
Zofija Sinkevičienė Mokslo darbuotoja (5) 269 70 66
zofija.sinkeviciene@gamtc.lt
303
Lukas Petrulaitis Biologas
lukas.petrulaitis@gamtc.lt
Danas Augutis Vyresnysis specialistas (5) 269 70 66
danas.augutis@gamtc.lt
306
Vita Monkuvienė Biologė (5) 269 70 66
vita.monkuviene@gamtc.lt
302
Domas Uogintas Jaunesnysis mokslo darbuotojas (5) 269 70 66
domas.uogintas@gamtc.lt
313
Monika Subkaitė biologė (8 5) 269 70 66
monika.subkaite@gamtc.lt
305

Genetikos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Elena Servienė Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 93 63
elena.serviene@gamtc.lt
325, 124
Vytautas Boleslovas Melvydas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 90 82
vytautas.melvydas@gamtc.lt
115, 124
Juliana Lukša Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
juliana.luksa@gamtc.lt
114, 124
Ramunė Stanevičienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
ramune.staneviciene@gamtc.lt
118, 124
Živilė Strazdaitė-Žielienė Mokslo darbuotoja (5) 272 90 82
zivile.zieliene@gamtc.lt
118, 124
Regina Losinska-Sičiūnienė Biologė (5) 272 90 82
regina.siciuniene@gamtc.lt
114, 124
Iglė Vepštaitė-Monstavičė Biologė, doktorantė (5) 272 90 82
igle.monstavice@gamtc.lt
114, 124
Bazilė Ravoitytė Doktorantė
bazile.ravoityte@gamtc.lt

Mikologijos laboratorija, Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 47

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Jurga Motiejūnaitė Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
jurga.motiejunaite@gamtc.lt
205
Svetlana Markovskaja Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
svetlana.markovskaja@gamtc.lt
201
Reda Iršėnaitė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 269 72 51
reda.irsenaite@gamtc.lt
202
Jonas Kasparavičius Mokslo darbuotojas (5) 269 72 51
jonas.kasparavicius@gamtc.lt
202
Kristina Raitelaitytė Doktorantė (5) 269 72 51
kristina.raitelaityte@gamtc.lt
201

Vandens ekotoksikologijos laboratorija, Adresas: Žaliųjų Ežerų g. 47

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Levonas Manusadžianas Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 269 79 37
levonas.manusadzianas@gamtc.lt
212
Alina Krevš Mokslo darbuotoja (5) 269 79 37
alina.krevs@gamtc.lt
206
Alė Kučinskienė Mokslo darbuotoja (5) 269 79 37
ale.kucinskiene@gamtc.lt
206
Brigita Gylytė Mokslo darbuotoja (5) 269 79 37
brigita.gylyte@gamtc.lt
105
Rolandas Karitonas Mokslo darbuotojas (5) 269 79 37
rolandas.karitonas@gamtc.lt
105