Ekonominės botanikos laboratorija

Ekonominės botanikos laboratorija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Juozas Labokas Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 272 99 30
juozas.labokas@botanika.lt
207
Jolita Radušienė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
jolita.radusiene@botanika.lt
211
Kristina Ložienė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
kristina.loziene@botanika.lt
208
Birutė Karpavičienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
birute.karpaviciene@botanika.lt
208
Vaida Vaičiulytė Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 272 99 30
vaiciulyte.vaida@gmail.com
208
Giedrė Abrutienė Biologė (5) 272 99 30
giedre.abrutiene@botanika.lt
208
Liucija Bukelskienė Vyresnioji laborantė (5) 272 99 30
kamaityte.l@gmail.com
210
Julija Danilovienė Doktorantė (5) 272 99 30
svajoniujura@gmail.com
210