Gamtos tyrimų centro administracija

Gamtos tyrimų centro administracija

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Lietuvos MA tikrasis narys, prof. habil. dr.
Vincas Būda
Direktorius (5) 272 92 57
vincas.buda@gamtc.lt
201
dr.
Miglė Stančikaitė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui (5) 272 99 33
migle.stancikaite@gamtc.lt
211
Deimantas Šatikas Direktoriaus pavaduotojas administracijai (5) 272 92 52
deimantas.satikas@gamtc.lt
207
Vladas Atkočiūnas Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems mokslo aptarnavimo reikalams (5) 272 92 73
vladas.atkociunas@gamtc.lt
203
Olga Narkevičienė Vyriausioji buhalterė (5) 272 92 50
olga.narkeviciene@gamtc.lt
219
dr.
Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė (5) 272 93 25
mokslinis.sekretorius@gamtc.lt
210