Informacijos ir leidybos skyrius

Informacijos ir leidybos skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Gintautas Vaitonis
Informacijos ir leidybos skyriaus vadovas (5) 272 92 56
lg@gamtc.lt
209
Birutė Jankauskienė Korektorė (5) 272 92 56
birute.jankauskiene@gamtc.lt
208
dr.
Aurika Ričkienė
Mokslo darbuotoja (5) 272 98 39
aurika.rickiene@gamtc.lt
534
Irena Žalakevičienė Redaktorė
irena.zalakeviciene@gamtc.lt
Violeta Ptašekienė Anglų kalbos redaktorė
violeta.ptasekiene@gamtc.lt
Laimutė Monkienė Anglų kalbos redaktorė
laimute.monkiene@gamtc.lt
Virginija Žalienė Anglų kalbos redaktorė
virginija.zaliene@gamtc.lt
Birutė Poškienė Inžinierė
birute.poskiene@gamtc.lt
Vilija Grigaitienė Bendrųjų reikalų specialistė (5) 272 92 76
vilija.grigaitiene@gamtc.lt
217
Albina Žarukienė Archyvarė
albina.zarukiene@gamtc.lt
205