Personalo skyrius

Personalo skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Jurga Šilinskaitė Vyriausioji specialistė personalui, laikinai vykdanti Personalo skyriaus vadovo funkcijas (5) 272 98 98
jurga.silinskaite@gamtostyrimai.lt
212