Personalo skyrius

Personalo skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Rita Baliulevičiūtė Personalo skyriaus vadovė (5) 272 98 98
rita.baliuleviciute@gamtostyrimai.lt
212
Jurga Šilinskaitė Vyriausioji specialistė personalui, laikinai vykdanti Personalo skyriaus vadovo funkcijas (5) 272 98 98
jurga.silinskaite@gamtostyrimai.lt
212