Geologijos ir geografijos institutas

Geologijos ir geografijos institutas, Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Elvyra Bulavkaitė (Akademijos g. 2) (5) 271 16 18
info@geo.lt
231

Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Jonas Mažeika Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 03
jonas.mazeika@gamtc.lt
405, 413
Rimantas Petrošius Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 03
rimantas.petrosius@gamtc.lt
407, 408
Rutilė Pukienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
rutile.pukiene@gamtc.lt
402
Žana Skuratovič Mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
zana.skuratovic@gamtc.lt
416
Olga Jefanova Mokslo darbuotoja (5) 210 47 03
olga.jefanova@gamtc.lt
402, 409, 412
Nijolė Skuodienė Inžinierė (5) 210 47 03
nijole.skuodiene@gamtc.lt
410, 411, 416
Juozas Kapeckas Vyresnysis technikas (5) 210 47 03
juozas.kapeckas@gamtc.lt
414

Geoaplinkos tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Kęstutis Jokšas Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 12
kestutis.joksas@gamtc.lt
525
Margarita Jankauskaitė Mokslo darbuotoja -
margarita.jankauskaite@gamtc.lt
518
Ieva Baužienė Mokslo darbuotoja -
ieva.bauziene@gamtc.lt
517

Geochemijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Ričardas Taraškevičius Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 08
ricardas.taraskevicius@gamtc.lt
529
Rimantė Zinkutė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 08
rimante.zinkute@gamtc.lt
528
Laura Gedminienė Inžinierė (5) 210 47 08
laura.gedminiene@gamtc.lt
530

Geoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Arūnas Galkus Mokslo darbuotojas (5) 210 47 11
arunas.galkus@gamtc.lt
508
Rimutė Stakėnienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 11
rimute.stakeniene@gamtc.lt
509
Eva Raudonytė-Svirbutavičienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 12
eva.svirbutaviciene@gamtc.lt
608
Laima Matelienė Inžinierė (5) 210 47 12
laima.mateliene@gamtc.lt
608

Jūros geologijos ir geodinamikos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Krantotyros ir krantotvarkos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Gintautas Žilinskas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
gintautas.zilinskas@gamtc.lt
507
Darius Jarmalavičius Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
darius.jarmalavicius@gamtc.lt
506
Donatas Pupienis Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
donatas.pupienis@gamtc.lt
502
Viktoras Karaliūnas doktorantas
viktoras.karaliunas@gamtc.lt
502

Giluminės geologijos laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Gražina Skridlaitė Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 10, (5) 210 47 09
grazina.skridlaite@gamtc.lt
535b
Saulius Šliaupa Vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 10
saulius.sliaupa@gamtc.lt
535a
Valentas Katinas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 09
valentas.katinas@gamtc.lt
503
Rasa Šliaupienė Mokslo darbuotoja -
rasa.sliaupiene@gamtc.lt
534a
Agnė Venckutė-Aleksienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 04
agne.aleksiene@gamtc.lt
534a
Rimantas Petrošius Inžinierius (5) 210 47 09
rimantas.petrosius@gamtc.lt
108, 109, 407
Gailė Žalūdienė Inžinierė (5) 210 47 09
gaile.zaludiene@gamtc.lt
534b, 108, 109
Laurynas Šiliauskas Inžinierius (5) 210 47 10, (5) 210 47 09
laurynas.siliauskas@gamtc.lt
534b, 108, 109
Sabina Prušinskienė Doktorantė -
sabina.prusinskiene@gamtc.lt
607

Klimato ir vandens tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Julius Taminskas Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (5) 210 47 06
julius.taminskas@gamtc.lt
511
Kazimieras Dilys Vyresn. inžinierius (5) 210 46 97
kazimieras.dilys@gamtc.lt
531
Nijolė Skuodienė Chemikė -
nijole.skuodiene@gamtc.lt
532

Klimato ir vandens sistemų sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Rita Linkevičienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rita.linkeviciene@gamtc.lt
512
Rasa Šimanauskienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 06
rasa.simanauskiene@gamtc.lt
512
Aldona Baubinienė Mokslo darbuotoja (5) 210 46 97
aldona.baubiniene@gamtc.lt
611
Marija Tamkevičiūtė Doktorantė -
marija.tamkeviciute@gamtc.com
-

Hidrogeologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Arūnas Jurevičius Mokslo darbuotojas (5) 210 47 02
arunas.jurevicius@gamtc.lt
533
Jonas Satkūnas Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 02
jonas.satkunas@gamtc.lt
533
Gintarė Slavinskienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 09
gintare.slavinskiene@gamtc.lt
217

Kvartero tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Vaida Šeirienė Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
vaida.seiriene@gamtc.lt
515
Albertas Bitinas Vyriausiasis mokslo darbuotojas
albertas.bitinas@gamtc.lt
522

Paleoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Miglė Stančikaitė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
migle.stancikaite@gamtc.lt
527
Dalia Kisielienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
dalia.kisieliene@gamtc.lt
516
Gražyna Kluczynska Mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
grazyna.kluczynska@gamtc.lt
605a
Julija Vaitkevičienė Vyresnioji inžinierė (5) 210 47 07
julija.vaitkeviciene@gamtc.lt
606a
Liudmila Statkūnienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
liudmila.statkuniene@gamtc.lt
605a

Sedimentologijos sektorius, adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Bronislavas Karmaza Mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
bronislovas.karmaza@gamtc.lt
523b
Valentinas Baltrūnas Neetatinis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
valentinas.baltrunas@gamtc.lt
523a
Petras Šinkūnas Mokslo darbuotojas (5) 210 47 07
petras.sinkunas@gamtc.lt
522
Vaidotas Kazakauskas Jaunesnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
vaidotas.kazakauskas@gamtc.lt
524
Violeta Pukelytė-Baltrūnienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
violeta.pukelyte@gamtc.lt
521
Eglė Šinkūnė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
egle.sinkune@gamtc.lt
606b
Neringa Gastevičienė inžinierė 8 5 210 46 91
neringa.gasteviciene@gamtc.lt
605b
Audrius Indriulionis doktorantas (5) 210 47 07
audrius.indriulionis@gamtc.lt
605b

Geomorfologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Regina Morkūnaitė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
regina.morkunaite@gamtc.lt
523