Kvartero tyrimų laboratorija

Kvartero tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Vaida Šeirienė Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
vaida.seiriene@gamtc.lt
515
Albertas Bitinas Vyriausiasis mokslo darbuotojas
albertas.bitinas@gamtc.lt
522

Paleoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Miglė Stančikaitė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
migle.stancikaite@gamtc.lt
527
Dalia Kisielienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
dalia.kisieliene@gamtc.lt
516
Gražyna Kluczynska Mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
grazyna.kluczynska@gamtc.lt
605a
Julija Vaitkevičienė Vyresnioji inžinierė (5) 210 47 07
julija.vaitkeviciene@gamtc.lt
606a
Liudmila Statkūnienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
liudmila.statkuniene@gamtc.lt
605a

Sedimentologijos sektorius, adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Bronislavas Karmaza Mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
bronislovas.karmaza@gamtc.lt
523b
Valentinas Baltrūnas Neetatinis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
valentinas.baltrunas@gamtc.lt
523a
Petras Šinkūnas Mokslo darbuotojas (5) 210 47 07
petras.sinkunas@gamtc.lt
522
Vaidotas Kazakauskas Jaunesnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
vaidotas.kazakauskas@gamtc.lt
524
Violeta Pukelytė-Baltrūnienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
violeta.pukelyte@gamtc.lt
521
Eglė Šinkūnė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
egle.sinkune@gamtc.lt
606b
Neringa Gastevičienė inžinierė 8 5 210 46 91
neringa.gasteviciene@gamtc.lt
605b
Audrius Indriulionis doktorantas (5) 210 47 07
audrius.indriulionis@gamtc.lt
605b

Geomorfologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Regina Morkūnaitė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
regina.morkunaite@gamtc.lt
523