Kvartero tyrimų laboratorija

Kvartero tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Vaida Šeirienė Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
seiriene@geo.lt
515
Albertas Bitinas Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Albertas.Bitinas@gamtc.lt
522

Paleoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Miglė Stančikaitė Vyriausioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
stancikaite@geo.lt
527
Dalia Kisielienė Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
kisieliene@geo.lt
516
Gražyna Gryguc Mokslo darbuotoja (5) 210 47 07
grazyna.gryguc@geo.lt
605a
Julija Vaitkevičienė Vyresnioji inžinierė (5) 210 47 07
vaitkeviciene@geo.lt
606a
Liudmila Statkūnienė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
-
605a

Sedimentologijos sektorius, adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Bronislavas Karmaza Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
karmaza@geo.lt
523b
Valentinas Baltrūnas Neetatinis mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
baltrunas@geo.lt
523a
Petras Šinkūnas Mokslo darbuotojas (5) 210 47 07
sinkunas@geo.lt
522
Vaidotas Kazakauskas Mokslo darbuotojas (5) 210 47 00
kazakauskas@geo.lt
524
Violeta Pukelytė-Baltrūnienė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
pukelyte@geo.lt
521
Eglė Šinkūnė Vyresnioji laborantė (5) 210 47 07
e.sinkune@gmail.com
606b
Neringa Gastevičienė inžinierė 8 5 210 46 91
gasteviciene@geo.lt
605b
Audrius Indriulionis doktorantas (5) 210 47 07
605b

Geomorfologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
Regina Morkūnaitė Mokslo darbuotoja (5) 210 47 00
morkunaite@geo.lt
523