Naujienos

  Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais Veiklos tikslas Skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika...
 

2018.10.23

Lietuvos mokslo tarybos kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais

Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais

Veiklos tikslas

Skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan., į kuriuos mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus).

plačiau

  Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais Veiklos tikslas Skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip...
 

2018.10.23

Lietuvos mokslo tarybos kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais

Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais

Veiklos tikslas

Skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių projektus. 
 

2018.10.23

Lietuvos mokslo tarybos VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių projektus. 

plačiau

  Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais Veiklos tikslas Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių...
 

2018.10.23

Lietuvos mokslo tarybos kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais

Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais

Veiklos tikslas

Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai.

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį