Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų Žuvų ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai) pareigas: 1-a pareigybė Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvoje ontogenezėje tyrimus....
 

2019.03.06

Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų Žuvų ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai) pareigas: 1-a pareigybė Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvoje ontogenezėje tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti toksinio poveikio žuvų funkcinėms sistemoms rezultatus naudojant šiuolaikines statistines programas. Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“: skirtingos cheminės prigimties teršalų, jų mišinių, nuotekų toksiškumo, gamtinių vandenų užterštumo biologiniais (biotestavimo) metodais, naudojant kaip test-objektą žuvis ankstyvoje ontogenezėje eksperimentinis vertinimas; specifinių/nespecifinių fiziologinių biožymenų,...

plačiau

  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005 kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų dalyvauti mokymuose „HORIZONTAS 2020“ paraiškų...
 

2019.03.04

HORIZONTAS 2020“ paraiškų rengimo ir projektų valdymo mokymai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005 kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų dalyvauti mokymuose „HORIZONTAS 2020“ paraiškų rengimo ir projektų valdymo principai“. Mokymai nemokami.

plačiau

  Šių metų kovo 20 d. 10 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis. Darbotvarkė I. Vieša posėdžio dalis: Pretendento į Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos...
 

2019.03.04

Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis

Šių metų kovo 20 d. 10 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis. Darbotvarkė I. Vieša posėdžio dalis: Pretendento į Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas dr. Ričardo Paškausko pranešimas tema „Lietuvos hidroekosistemų produktyvumo kaita intensyvaus ūkininkavimo ir globalių pokyčių kontekste: problemos, iššūkiai, tyrimų perspektyvos“. II. Uždara posėdžio dalis: Pretendentų į paskelbtas mokslo darbuotojų konkursines vietas vertinimas. Žinduolių ekologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo ir Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo atestacija. Kiti klausimai. Komisijos pirmininkas Juozas Labokas  ...

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas 2020–2021 metais vykdyti bendrus mokslo projektus. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.45 val.
 

2019.03.04

2019 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas 2020–2021 metais vykdyti bendrus mokslo projektus. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.45 val.

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį