Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant mikroskopinius grybus, palaikant gyvų mikroorganizmų kolekcijas ir atnaujinant duomenų bazes, atrenkant efektyvius mikroorganizmų...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant mikroskopinius grybus, palaikant gyvų mikroorganizmų kolekcijas ir atnaujinant duomenų bazes, atrenkant efektyvius mikroorganizmų kamienus verslo ir pramonės plėtrai, pristatant tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu, rengiant tarptautinio lygio mokslines publikacijas, vadovaujant ir dalyvaujant projektiniuose ir užsakomuosiuose darbuose. Darbo pobūdis: mikromicetų rūšių ir bendrijų įvairovės, veiklos reguliavimo bei vaidmens įvairių medžiagų biodestrukcijos procesuose tyrimai; surinktų duomenų analizė; rezultatų publikavimas tarptautiniuose mokslo žurnaluose; specialistų ruošimas, mikologinių žinių viešinimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant hemosporidinių ir kitų kokcidiomorfinių parazitų egzoeritrocitinių merontų bei jų sukeliamų patologijų stuburiniuose gyvūnuose tyrimus...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant hemosporidinių ir kitų kokcidiomorfinių parazitų egzoeritrocitinių merontų bei jų sukeliamų patologijų stuburiniuose gyvūnuose tyrimus glaudžiai derinant molekulinius, morfologinius ir ekologinius metodus, 2) gebėjimas taikyti in situ hibridizacijos metodą parazitų diagnostikoje ir analizuoti informaciją apie šių patogenų sukeltus organų pažeidimus, 3) dalyvavimas moksliniuose projektuose parazitologijoje, 4) patirtis rengiant bakalaurus ir magistrantus parazitologijoje. Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai hemosporidiozių ir jiems giminingų kraujo infekcijų sukeliamų patologijų tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių metodų bei technologijų; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinės faunos ir floros populiacinius genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti duomenis naudojantis šiuolaikinėmis molekulinių duomenų apdorojimo...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinės faunos ir floros populiacinius genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti duomenis naudojantis šiuolaikinėmis molekulinių duomenų apdorojimo programomis, patirtis rengiant bei publikuojant aukšto lygio mokslinius straipsnius, komandinio darbo toleravimas. Darbo pobūdis: medžiagos rinkimas moksliniams tyrimams, nuolatinis žinių gilinimas studijuojant naujausią literatūrą bei naujų tyrimų krypties metodikų įsisavinimas, DNR išskyrimas iš įvairios kokybės audinių, PGR metodų taikymas, DNR sekoskaitos bei fragmentų duomenų analizė, publikacijų rengimas, dalyvavimas mokslinėse konferencijose bei paraiškų konkursiniam finansavimui gauti rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali...

plačiau

  Gamtos tyrimų centro Augalų fiziologijos laboratorijos vadovės, vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Sigitos Jurkonienės ir jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Virgilijos Gavelienės straipsnis portale 15min.lt apie tai, ar augalai pasiruošę sutikti šaltį.
 

2020.01.20

Ar augalai pasiruošę sutikti šaltį?

Gamtos tyrimų centro Augalų fiziologijos laboratorijos vadovės, vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Sigitos Jurkonienės ir jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Virgilijos Gavelienės straipsnis portale 15min.lt apie tai, ar augalai pasiruošę sutikti šaltį.

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį