Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų eokologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą pagal žuvų bendrijų būklės rodiklius bei patirtis katadrominių žuvų migracijų ir populiacijų...
 

2020.09.14

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų eokologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą pagal žuvų bendrijų būklės rodiklius bei patirtis katadrominių žuvų migracijų ir populiacijų būklės tyrimuose. Patirtis atliekant laboratorinius ir lauko eksperimentus. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, parinkti tinkamus tyrimų metodus, planuoti tiek lauko, tiek laboratorinius eksperimentus. Gebėjimas tinkamai atlikti gautų rezultatų statistinę analizę bei juos interpretuoti. Gautų tyrimų rezultatų viešinimas tarptautiniuose aukšto lygio mokslo žurnaluose, rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsnių rengimas. Darbo pobūdis: vykdyti didelių vandens telkinių (Kuršių marių, Baltijos jūros)...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus taikant ekologinius ir cheminius...
 

2020.09.14

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus taikant ekologinius ir cheminius metodus 2) gebėjimas inicijuoti mokslinių tyrimų projektų paraiškas bei patirtis dalyvaujant moksliniuose projektuose cheminės ekologijos srityje.  Darbo pobūdis: tiriamosios medžiagos rinkimas gamtoje, vabzdžių tarpusavio sąveikų, bei sąveikų vabzdys-augalas eksperimentiniai tyrimai laboratorijos ir lauko sąlygomis(biologiškai aktyvių cheminių medžiagų identifikavimas chromatografijos metodu, vabzdžių antenų sensilių reakcijų (elektroantenogramų, EAG) registravimas, cheminių medžiagų biotestavimas, DC-EAD metodikos (dujinės chromatografijos ir elektroantenogramų registracija vienu metu)...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlųjų vandenų melsvabakterių ir dumblių rūšių įvairovės,  bendrijų būklės vertinimo ilgalaikės buveinių kaitos...
 

2020.09.04

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlųjų vandenų melsvabakterių ir dumblių rūšių įvairovės,  bendrijų būklės vertinimo ilgalaikės buveinių kaitos sąlygomis tyrimus, akcentuojant vandens „žydėjimą“ sukeliančių, toksinius junginius sintetinančių ir svetimkraščių rūšių vaidmenį planktono ir bentoso komponentų kaitai ir jos raiškai vandens ekosistemose; gebėjimas analizuoti kaitos dėsningumus, priežastinius ryšius aplinkos veiksnių gradiente gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; patirtis vykdant vietinių melsvabakterių ir dumblių rūšių sintetinamų bioproduktų tyrimus ir analizuojant jų panaudojimo biotechnologijoje perspektyvas. Patirtis organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus šiuolaikinio mokslo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų...
 

2020.08.28

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KVTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų paraiškas ir koordinuoti projektų įgyvendinimą. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti mokslinėse publikacijose. Darbo pobūdis: hidrogeologinių ir hidrologinių procesų bei reiškinių (požeminio vandens proveržių bei poplūdžių, karstinių bei sufozinių deformacijų, likvacijos, toksinių medžiagų akumuliacijos bei sklaidos ir kt.) tyrimas sąsajoje su klimato kitimu ir antropogeniniu poveikiu, šių reiškinių poveikio ekosistemai ir saugiai gyvenamajai aplinkai prognozavimas.   Reikalavimai pretendentams: Į...

plačiau

...
12
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį