Naujienos

  Trakuose spalio 10-11 d. vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Retų ir nykstančių žuvų ištekliai, grėsmės ir perspektyvos“, kurioje mokslinius pranešimus pristatė ir Gamtos tyrimų centro mokslininkai vyr. m. d. Vytautas Kesminas ir m. d. Vytautas Rakauskas. Praktinė konferencijos...
 

2019.10.14

Neries upėje atkuriamos nykstančios žuvų rūšys – ūsoriai !

Trakuose spalio 10-11 d. vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Retų ir nykstančių žuvų ištekliai, grėsmės ir perspektyvos“, kurioje mokslinius pranešimus pristatė ir Gamtos tyrimų centro mokslininkai vyr. m. d. Vytautas Kesminas ir m. d. Vytautas Rakauskas. Praktinė konferencijos dalis vyko Neries ir Bražuolės upių santakoje (Trakų raj.). Šio renginio pagrindinis akcentas buvo išaugintų ūsorių Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos įmonėje, o taip pat ir GTC eksperimentinėje akvariuminėje  uždarose recirkuliacinėse  sistemose ūsorių jauniklių (0+ ir 1 + metų amžiaus) išleidimas į Neries upę. Lietuvoje išveisti ir išleisti į upę ūsoriai pirmą kartą. Ūsorius (Barbus barbus) yra tipinė upinė, bentofaginė žuvys, mėgėjiškos žūklės objektas. Šiaurinė ūsoriaus paplitimo arealo riba eina Lietuvoje, Nemuno upės baseinu. Šiauriau ūsoriai...

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba paskelbė antrą paraiškų konkursą finansuoti Lietuvos mokslininkų projektus, gavusius aukštus įvertinimus, bet dėl lėšų trūkumo nefinansuotus  vienuose didžiausių programos „Horizontas 2020“ paraiškų konkursų. Į Marie Skłodowska Curie individualias stipendijas ir...
 

2019.10.09

Lietuvos mokslo taryba finansuos prestižiniuose Europos konkursuose pripažintus Lietuvos tyrėjų projektus, vyksta paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė antrą paraiškų konkursą finansuoti Lietuvos mokslininkų projektus, gavusius aukštus įvertinimus, bet dėl lėšų trūkumo nefinansuotus  vienuose didžiausių programos „Horizontas 2020“ paraiškų konkursų. Į Marie Skłodowska Curie individualias stipendijas ir Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) dotacijas 2016–2018 m. pretendavusiems tyrėjams iš Europos Sąjungos fondų investicijų numatyta skirti apie 4,1 mln. eurų.

plačiau

  Prasidėjo registracija į „Horizonto 2020“ teminės srities „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ renginį, kurio pirmoji diena numatyta pristatyti artėjantiems kvietimams teikti paraiškas, o antroji – partnerių paieškai. Renginys vyks š. m. spalio 14–15 d....
 

2019.09.17

Varšuvoje vyks H2020 „Mokslo dalyvaujant visuomenei ir jai skirto mokslo“ kvietimų teikti paraiškas pristatymo ir partnerių paieškos renginys

Prasidėjo registracija į „Horizonto 2020“ teminės srities „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ renginį, kurio pirmoji diena numatyta pristatyti artėjantiems kvietimams teikti paraiškas, o antroji – partnerių paieškai. Renginys vyks š. m. spalio 14–15 d. Varšuvoje.

plačiau

  Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovė ir klimato kaita“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. lapkričio 5 d., išsamiosios – iki 2020 m. balandžio 10 d. Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos...
 

2019.09.03

Programos „BiodivERsA“ 2019–2020 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovė ir klimato kaita“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. lapkričio 5 d., išsamiosios – iki 2020 m. balandžio 10 d. Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį