Naujienos

  Vaizdo konferencija LIFE INFO DIENA 2020 2020 m. balandžio 23 d.
 

2020.04.16

Vaizdo konferencija LIFE INFO DIENA 2020

Vaizdo konferencija LIFE INFO DIENA 2020

2020 m. balandžio 23 d.

plačiau

  CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, yra tarptautinis tarpvyriausybinis susitarimas, įsigaliojęs 1975 metais. 2020 m. duomenimis (www.cites.org), yra 183 šalys ratifikavusios...
 

2020.04.16

CITES ekspertizė, vykdoma Gamtos tyrimų centre

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, yra tarptautinis tarpvyriausybinis susitarimas, įsigaliojęs 1975 metais. 2020 m. duomenimis (www.cites.org), yra 183 šalys ratifikavusios CITES. 2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) ratifikavimo, ir 2002 m. kovo 9 d. konvencija įsigaliojo LR. CITES reikalavimai ES įgyvendinami Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

 

plačiau

  “Mokslo Lietuva” (2020 m. balandžio 8 d. Nr. 7 (650))
 

2020.04.15

Knygos apie Pranciškų Baltrų Šivickį sutiktuvės

“Mokslo Lietuva” (2020 m. balandžio 8 d. Nr. 7 (650))

plačiau

  Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimo veiklos (angl. Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 29 d....
 

2020.04.14

Paskelbtas H2020 Marie Sklodowska Curie veiklų paraiškų konkursas – MSCA-COFUND-2020

Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimo veiklos (angl. Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 29 d. 17 val. (Briuselio laiku).   MSCA COFUND veikla yra skirta kofinansuoti naujas ar jau esančias regionines, nacionalines ir tarptautines tyrėjų mokymo, mobilumo ir karjeros vystymo programas.   Nuorodos į MSCA paraiškų konkursų sąlygas skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.   Konsultacijas teikia MSCA nacionalinis atstovas (NCP) Lietuvoje, Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorius Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.   Parengta pagal www.lmt.lt

plačiau

...
21
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį