Naujienos

  Spalio 9-11 dienomis Kopenhagos universitete (Kopenhaga, Danija) vyko 8-oji tarptautinė Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos bei Europos veterinarijos parazitologijos koledžo konferencija (CSBSP8&EVPC2019). Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš Europos ir kitų šalių. Gamtos...
 

2019.10.29

Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos ir Europos veterinarijos parazitologijos koledžo konferencija CSBSP8&EVPC2019 (Kopenhaga, Danija)

Spalio 9-11 dienomis Kopenhagos universitete (Kopenhaga, Danija) vyko 8-oji tarptautinė Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos bei Europos veterinarijos parazitologijos koledžo konferencija (CSBSP8&EVPC2019). Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš Europos ir kitų šalių. Gamtos tyrimų centro mokslininkai ir doktorantai iš P.B. Šivickio parazitologijos, Žinduolių ekologijos ir Entomologijos laboratorijų šioje konferencijoje pristatė žodinius ir stendinius pranešimus. Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų asociacijos Generalinės asamblėjos metu dr. Vaidas Palinauskas buvo perrinktas asociacijos viceprezidentu antrai kadencijai, taip pat buvo pranešta, kad kita Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija bus organizuojama Vilniuje 2021 metais. Konferencijos dalyviai Doktorantė Neringa Kitrytė...

plačiau

  Skelbiami 2019 m. biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypčių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas Konkursui pateikiamas ne ilgesnis kaip puslapio disertacijos tematikos pristatymas, kuriame nurodoma, kokius tyrimus planuojama atlikti ir kokie numatomi rezultatai. Doktorantų...
 

2019.10.28

2019 m. papildomas disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas į biologijos (N010), ekologijos ir aplinkotyros (N012), zoologijos (N014) krypties doktorantūros studijas

Skelbiami 2019 m. biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypčių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas Konkursui pateikiamas ne ilgesnis kaip puslapio disertacijos tematikos pristatymas, kuriame nurodoma, kokius tyrimus planuojama atlikti ir kokie numatomi rezultatai. Doktorantų vadovais gali būti aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje, bei turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus patvirtintus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose). Ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypties konkursui pateikiami šie dokumentai (žemiau pateiktos formos):...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius dvisparnių būrio vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius ir molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis...
 

2019.10.22

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius dvisparnių būrio vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius ir molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: mokslo tiriamasis darbas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje, terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams” atlikimui (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio...
 

2019.10.22

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje, terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams” atlikimui (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio gyvūnijai tyrimus, gebėjimas analizuoti pasaulinio klimato duomenis, gebėjimas dirbti bendradarbiaujant su ornitologais, zoologais, ekologais bei kitų sričių specialistais mokslininkais, patirtis rengiant mokslines publikacijas klimato kaitos bei oro sąlygų poveikio gyvūnijai klausimais. Darbo pobūdis: klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams – perėjimui, migracijoms, pasiskirstymui perimvietėse ir žemvietėse. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo...

plačiau

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį