Naujienos

  Baltijos-Amerikos Dialogo programa kviečia teikti paraiškas grantams iki š.m. vasario 1d.   
 

2020.01.09

Baltijos-Amerikos Dialogo programa kviečia teikti paraiškas grantams

Baltijos-Amerikos Dialogo programa kviečia teikti paraiškas grantams iki š.m. vasario 1d. 

 

plačiau

  Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos vadovės, vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Daivos Burokienės, mokslo darbuotojo dr. Antano Matelio ir dr. Bangos Grigaliūnaitės straipsnis “Vingio parke aptinkami žalingi grybai” žurnale "Mūsų girios" (2019 m. gruodis Nr. 12 (860))
 

2020.01.07

Vingio parke aptinkami žalingi grybai

Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos vadovės, vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Daivos Burokienės, mokslo darbuotojo dr. Antano Matelio ir dr. Bangos Grigaliūnaitės straipsnis “Vingio parke aptinkami žalingi grybai” žurnale "Mūsų girios" (2019 m. gruodis Nr. 12 (860))

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius ir ekologinius vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius bei molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis...
 

2020.01.07

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius ir ekologinius vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius bei molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: mokslo tiriamasis darbas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse ar internetinėje erdvėje ir kt.). Asmenys, pageidaujantys...

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 19 Finansavimo tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių sistemos plėtrą...
 

2020.01.06

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, II kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 19 Finansavimo tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto). Planuojama kvietimo finansavimo suma iki 6 531 882,32 Eur Projekto biudžetas Iki 129 891,00 Eur Projekto trukmė 24 mėn. Galimi pareiškėjai Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą (prieiga per...

plačiau

...
6
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį