Medžioklės stacionaras

 

  

 

   Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionaras “Vilkaraistis“

 

   Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionaro “Vilkaraistis“  plotų prižiūrėtojas:

          

   Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Kesminas

   Darbo tel.: 8 52 697 653,

   Mob. tel. 8 687 77 112

   Elektroninis paštas: v.kesminas@takas.lt

 

 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2013 m gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1–918 „Dėl mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas asmenų sąrašas galinčių vykdyti medžiojamųjų gyvūnų gausumo reguliavimo darbus Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimų stacionare „Vilkaraistis“:

 

Kesminas Vytautas,  dr. vyr. mokslo  darbuotojas

Katinas Valentas, dr. mokslo darbuotojas

Bluzma Petras,dr. neetatinis mokslo darbuotojas

Zdanevičius Jonas, neetatinis mokslo darbuotojas

Zdanevičius Juozas, neetatinis mokslo darbuotojas

Giedraitis Jonas, neetatinis mokslo darbuotojas

Giedraitis Ramūnas,neetatinis mokslo darbuotojas

Kesminas Aldas,neetatinis mokslo darbuotojas

 

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" patikslinta programa 2014–2015 m.

Gamtos tyrimų centro medžioklės tyrimo stacionaro "Vilkaraistis" tvarkymo programa 2018–2019 m.