Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ichtiologinius gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant...
 

2020.11.23

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ichtiologinius gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių išteklių ir populiacijų būklės tyrimus, atliekant Baltijos jūros priekrantės, kitų didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą. Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti gautų tyrimų duomenis, vertinti žuvų bendrijų kaitos priežastis.  Darbo pobūdis: saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių paplitimo, žuvų migracijų ir populiacijų būklės tyrimai, išteklių tyrimai, išteklių ir populiacijų būklės kaitos analizė, žuvų bendrijų tyrimai, Baltijos jūros priekrantės, kitų didelių vandens...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir bakterijų biocidinių sistemų tyrimus, antimikrobinių medžiagų veikimo moduliavimą taikant nanotechnologininius sprendimus, gebėjimas...
 

2020.11.12

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir bakterijų biocidinių sistemų tyrimus, antimikrobinių medžiagų veikimo moduliavimą taikant nanotechnologininius sprendimus, gebėjimas apibūdinti gamtinėse sistemose paplitusius mikroorganizmus bei molekuliniais metodais nustatyti jų rūšinę priklausomybę, atlikti bioaktyvių nanodalelių efektyvumo vertinimą. Darbo pobūdis: tirs biocidinių medžiagų bei sistemų poveikį gamtinėse ekosistemose paplitusių mikroorganizmų funkcionavimui, vykdys nanostruktūrinių biocidinių medžiagų taikomuosius tyrimus, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų...
 

2020.11.10

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KVTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų paraiškas ir koordinuoti projektų įgyvendinimą. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti mokslinėse publikacijose. Darbo pobūdis: hidrogeologinių ir hidrologinių procesų bei reiškinių (požeminio vandens proveržių bei poplūdžių, karstinių bei sufozinių deformacijų, likvacijos, toksinių medžiagų akumuliacijos bei sklaidos ir kt.) tyrimas sąsajoje su klimato kitimu ir antropogeniniu poveikiu, šių reiškinių poveikio ekosistemai ir saugiai gyvenamajai aplinkai prognozavimas.   Reikalavimai pretendentams: Į mokslo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų ir aplinkosaugos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vandenyse...
 

2020.10.29

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų ir aplinkosaugos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vandenyse praktika; patirtis interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros ir sausumos vandens baseinų geocheminę – užterštuminę būklę; mokėjimas dirbti skysčių ir dujų chromatografais; patirtis ruošiant vandens, grunto ir biotos mėginius cheminei analizei bei gautų tyrimo rezultatų interpretavime. Darbo pobūdis: vykdys ekspedicinius tyrimus ir jų  metu surinktos medžiagos analizę ir duomenų apdorojimą, atliks maistinių medžiagų, naftos angliavandenilių, policiklinių aromatinių angliavandenilių pasiskirstymo, sklaidos ir kaupimosi vandens telkiniuose ir sausumos objektuose...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant helmintų tyrimus taikant morfologinius, ekologinius, molekulinius ir kitus modernius metodus, 2) dalyvavimas tarptautiniuose...
 

2020.10.09

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant helmintų tyrimus taikant morfologinius, ekologinius, molekulinius ir kitus modernius metodus, 2) dalyvavimas tarptautiniuose projektuose parazitologijoje, 3) patirtis rengiant parazitologijos, ypač helmintologijos srities magistrantus ir doktorantus.  Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai helmintų įvairovės ir helmintozių epidemiologijos tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių ir mikroskopinių metodų bei technologijų, siekiant naujų fundamentinių žinių apie šių parazitų transmisijos mechanizmus klimato ir aplinkos kaitos sąlygomis. Konkursą laimėjęs mokslininkas atliks įvairių helmintų grupių gyvenimo ciklų, paplitimo dėsningumų, specifiškumo ir virulentiškumo mechanizmų tyrimus,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius ir morfologinius parazitinių pirmuonių tyrimus, genominės ir plazmidinės DNR skyrimas ir gryninimas, DNR frzagmentų amplifikavimas...
 

2020.10.09

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius ir morfologinius parazitinių pirmuonių tyrimus, genominės ir plazmidinės DNR skyrimas ir gryninimas, DNR frzagmentų amplifikavimas taikant  įvairius polimerazės ciklinės reakcijos metodus (RT-PCR, lizdinė PCR), DNR elektroforezė, įvairių genetinių žymenų panaudojimas organizmų klasifikacijoje ir identifikavime, DNR fragmentų ilgio nustatymas, darbo patirtis valdant genetinį analizatoriaų, darbas su genų duomenų bazėmis ir genominių sekų analizė kompiuterinėmis programomis, filogenetinė analizė ir populiacijų genetinės struktūros tyrimai Darbo pobūdis: molekulinių tyrimų vykdymas naudojant įvairias tiriamosios medžiagos paėmimo procedūras, DNR išskyrimas iš įvairių audinių, mikroskopinių organizmų, PGR paruošimas bei...

plačiau