Naujienos

  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“...
 

2019.11.06

Skelbiamas konkursas Gamtos tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. P1-281 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Gamtos tyrimų centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Gamtos tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti.

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrobiontų ir vandens ekosistemų taršos ir būklės nustatymo  tyrimus, gebėjimas analizuoti ir vertinti genotoksines...
 

2019.11.13

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (HEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrobiontų ir vandens ekosistemų taršos ir būklės nustatymo  tyrimus, gebėjimas analizuoti ir vertinti genotoksines pažaidas, taikyti statistinę analizę. Darbo pobūdis: lauko ir eksperimentiniai tyrimai, mokslinių projektų rengimas, duomenų analizė ir sintezė, mokslinių publikacijų rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų funkcionavimo ir adaptacijos procesų fiziologinių-biocheminių ypatumų tyrimus, t.y. fitohormonų, baltymų sudėties reikšmė augalų...
 

2019.10.29

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AFL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalų funkcionavimo ir adaptacijos procesų fiziologinių-biocheminių ypatumų tyrimus, t.y. fitohormonų, baltymų sudėties reikšmė augalų atsparumo neigiamiems aplinkos veiksniams bei antioksidantinių junginių tyrimai, gebėjimas analizuoti morfologinių, fiziologinių ir biocheminių tyrimų duomenis bei juos vertinti. Gebėjimas vykdyti eksperimentinius tyrimus su modeliniais augalais laboratorinėmis ir lauko sąlygomis. Tyrimų rezultatų  ir medžiagos rengimas bei skelbimas aukšto lygio tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, mokslo rezultatų pristatymas visuomenei, dalyvavimas mokslinių tyrimų projektinėje veikloje. Darbo pobūdis: mokslo tiriamasis darbas, vadovavimas mokslo tiriamiesiems darbams, lauko ir laboratoriniai...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius dvisparnių būrio vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius ir molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis...
 

2019.10.22

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant biotaksonominius dvisparnių būrio vabzdžių tyrimus ir turimi įgūdžiai naudojant morfologinius ir molekulinius metodus, gebėjimas analizuoti duomenis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: mokslo tiriamasis darbas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje, terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams” atlikimui (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio...
 

2019.10.22

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje, terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams” atlikimui (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant klimato kaitos poveikio gyvūnijai tyrimus, gebėjimas analizuoti pasaulinio klimato duomenis, gebėjimas dirbti bendradarbiaujant su ornitologais, zoologais, ekologais bei kitų sričių specialistais mokslininkais, patirtis rengiant mokslines publikacijas klimato kaitos bei oro sąlygų poveikio gyvūnijai klausimais. Darbo pobūdis: klimato parametrų bei oro sąlygų poveikis paukščiams – perėjimui, migracijoms, pasiskirstymui perimvietėse ir žemvietėse. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo...

plačiau