Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrologinius, hidrometrinius, ežerų ir (arba) šlapynių nuosedų tyrimus. Gebėjimas analizuoti hidrologinių, nuosėdų tyrimų medžiagą, naudotis...
 

2020.09.16

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KVTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrologinius, hidrometrinius, ežerų ir (arba) šlapynių nuosedų tyrimus. Gebėjimas analizuoti hidrologinių, nuosėdų tyrimų medžiagą, naudotis GIS technologijomis, hidrometeorologiniais prietaisais, naudoti statistinės analizės metodus. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Darbo pobūdis: pelkių, ežerų ir upių hidrologiniai bei nuosėdų tyrimai – šlapynių hidrologinių charakteristikų ir sedimentacinių procesų atsakas į klimato kaitą ir antropogeninę veiklą. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų eokologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą pagal žuvų bendrijų būklės rodiklius bei patirtis katadrominių žuvų migracijų ir populiacijų...
 

2020.09.14

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų eokologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą pagal žuvų bendrijų būklės rodiklius bei patirtis katadrominių žuvų migracijų ir populiacijų būklės tyrimuose. Patirtis atliekant laboratorinius ir lauko eksperimentus. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, parinkti tinkamus tyrimų metodus, planuoti tiek lauko, tiek laboratorinius eksperimentus. Gebėjimas tinkamai atlikti gautų rezultatų statistinę analizę bei juos interpretuoti. Gautų tyrimų rezultatų viešinimas tarptautiniuose aukšto lygio mokslo žurnaluose, rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsnių rengimas. Darbo pobūdis: vykdyti didelių vandens telkinių (Kuršių marių, Baltijos jūros)...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus taikant ekologinius ir cheminius...
 

2020.09.14

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus taikant ekologinius ir cheminius metodus 2) gebėjimas inicijuoti mokslinių tyrimų projektų paraiškas bei patirtis dalyvaujant moksliniuose projektuose cheminės ekologijos srityje.  Darbo pobūdis: tiriamosios medžiagos rinkimas gamtoje, vabzdžių tarpusavio sąveikų, bei sąveikų vabzdys-augalas eksperimentiniai tyrimai laboratorijos ir lauko sąlygomis(biologiškai aktyvių cheminių medžiagų identifikavimas chromatografijos metodu, vabzdžių antenų sensilių reakcijų (elektroantenogramų, EAG) registravimas, cheminių medžiagų biotestavimas, DC-EAD metodikos (dujinės chromatografijos ir elektroantenogramų registracija vienu metu)...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlųjų vandenų melsvabakterių ir dumblių rūšių įvairovės,  bendrijų būklės vertinimo ilgalaikės buveinių kaitos...
 

2020.09.04

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlųjų vandenų melsvabakterių ir dumblių rūšių įvairovės,  bendrijų būklės vertinimo ilgalaikės buveinių kaitos sąlygomis tyrimus, akcentuojant vandens „žydėjimą“ sukeliančių, toksinius junginius sintetinančių ir svetimkraščių rūšių vaidmenį planktono ir bentoso komponentų kaitai ir jos raiškai vandens ekosistemose; gebėjimas analizuoti kaitos dėsningumus, priežastinius ryšius aplinkos veiksnių gradiente gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; patirtis vykdant vietinių melsvabakterių ir dumblių rūšių sintetinamų bioproduktų tyrimus ir analizuojant jų panaudojimo biotechnologijoje perspektyvas. Patirtis organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus šiuolaikinio mokslo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų...
 

2020.08.28

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KVTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų i reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų paraiškas ir koordinuoti projektų įgyvendinimą. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti mokslinėse publikacijose. Darbo pobūdis: hidrogeologinių ir hidrologinių procesų bei reiškinių (požeminio vandens proveržių bei poplūdžių, karstinių bei sufozinių deformacijų, likvacijos, toksinių medžiagų akumuliacijos bei sklaidos ir kt.) tyrimas sąsajoje su klimato kitimu ir antropogeniniu poveikiu, šių reiškinių poveikio ekosistemai ir saugiai gyvenamajai aplinkai prognozavimas.   Reikalavimai pretendentams: Į...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius, mikroorganizmų genetinės įvairovės ir jų populiacijų struktūros tyrimus, vykdant racionalių kovos priemonių prieš...
 

2020.08.20

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (APL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius, mikroorganizmų genetinės įvairovės ir jų populiacijų struktūros tyrimus, vykdant racionalių kovos priemonių prieš infekcines augalų ligas paiešką; gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, inicijuoti ir vykdyti mokslinių tyrimų projektus (įskaitant tarptautinius) bei jiems vadovauti, gebėjimas vadovauti studentų (doktorantūros, magistrantūros, bakalauro) moksliniams darbams. Darbo pobūdis: Fitopatologiniai tyrimai: augalų infekcinių ligų diagnozavimas, ligų sukėlėjų identifikavimas (mikroorganizmų išskyrimas į mitybines terpes; darbas laboratorijoje su grynosiomis kultūromis; jų identifikavimas taikant mikroskopinę ir/arba molekulinę...

plačiau