Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinius parazitus platinančių pernešėjų nustatymas“ (1 pareigybė, apie 25 val. per mėn.) vykdymui. Pretendentų...
 

2020.06.11

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (konkurso vykdymui, PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinius parazitus platinančių pernešėjų nustatymas“ (1 pareigybė, apie 25 val. per mėn.) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius ir filogenijos tyrimus su hemosporidiniais parazitais, gebėjimas analizuoti gautus rezultatus ir rengti publikacijas. Darbo pobūdis: eksperimentinės medžiagos rinkimas lauko darbų metu, surinktos medžiagos analizė (DNR išskyrimas, PGR, elektroforezė, filogenetinė analizė, darbas su statistinėmis programomis) ir straipsnių rašymas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinius parazitus platinančių pernešėjų nustatymas“ (1 pareigybė, apie 30 val. per mėn.) vykdymui. Pretendentų privalumai:...
 

2020.06.11

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (projekto vykdymui, PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje, projekto „Dieninių plėšriųjų paukščių hemoproteidinius parazitus platinančių pernešėjų nustatymas“ (1 pareigybė, apie 30 val. per mėn.) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius, filogenijos, bei eksperimentinius tyrimus su hemosporidiniais parazitais, gebėjimas dirbti su eksperimentiniais vabzdžių krėtimais, mikroskopijos tyrimo metodais, analizuoti gautus rezultatus ir rengti publikacijas. Darbo pobūdis: eksperimentinės medžiagos rinkimas lauko darbų metu, surinktos medžiagos analizė (DNR išskyrimas iš vabzdžių, PGR, elektroforezė, vabzdžių skrodimas, preparatų mikroskopavimas, darbas su statistinėmis programomis) ir straipsnių rašymas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių (svetimžemių, toksinių, vandens ,,žydėjimus"...
 

2020.05.18

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių (svetimžemių, toksinių, vandens ,,žydėjimus" sukeliančių rūšių) įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus; patirtis izoliuojant ir palaikant dumblių ir melsvabakterių grynas kultūras, vystant taikomojo pobūdžio darbus (kultūrų ar gamtoje surinktos biomasės panaudojimas bioproduktų gamybai); patirtis planuojant, organizuojant eksperimentus lauko/laboratorinėmis sąlygomis, analizuojant gautus tyrimų rezultatus, publikuojant mokslinius straipsnius tarptautiniuose žurnaluose, rengiant ir vykdant nacionalinius bei tarptautinius projektus; patirtis darbo tarpdisciplininėse/tarptautinėse mokslininkų komandose, vadovaujant studentų, doktorantų moksliniams...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius tyrimus, naudojant DNR žymenis, genominės ir plazmidinės DNR, visuminės RNR skyrimas ir gryninimas, įvairūs polimerazės ciklinės reakcijos...
 

2020.05.18

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius tyrimus, naudojant DNR žymenis, genominės ir plazmidinės DNR, visuminės RNR skyrimas ir gryninimas, įvairūs polimerazės ciklinės reakcijos metodai (RT-PCR, lizdinė PCR), DNR elektroforezė, restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo analizė (RFLP), įvairių genetinių markerių panaudojimas organizmų klasifikacijoje ir identifikavime, DNR fragmentų klonavimas, palaikymo ir genų raiškos vektorių konstravimas, klonų atranka, darbas su genų duomenų bazėmis ir genominių sekų analizė kompiuterinėrnis programomis, filogenetinė analizė ir populiacijų struktūros tyrimai. Darbo pobūdis: molekulinių tyrimų vykdymas naudojant įvairias tiriamosios medžiagos paėmimo procedūras. DNR išskyrimas iš įvairių audinių, mikroskopinių organizmų, PGR...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir atliekant kvartero paleoklimato, paleoaplinkos ir gyventojų ūkinės veiklos bei jos poveikio paleoekosistemai įvertinimą...
 

2020.05.07

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir atliekant kvartero paleoklimato, paleoaplinkos ir gyventojų ūkinės veiklos bei jos poveikio paleoekosistemai įvertinimą palinologinių duomenų pagrindu; patirtis suteikianti galimybę ir pagrindą koreliuoti ir įvertinti įvairiais abiotinio bei biotinio paleopasaulio pokyčių tyrimams identifikuoti skirtais metodais gautą informaciją; gebėjimai bei kvalifikacijos leidžiančios suvokti ir apibendrinti kompleksinius paleoekosistemų tyrimų duomenis, įvertinti juos šiuolaikinių regioninių bei globalių mokslo pasiekimų kontekste; patirtis organizuojant mokslinius tyrimus, ruošiant ir vykdant mokslinius projektus, gebėjimas vadovauti tyrėjų kolektyvams; patirtis dirbant tarptautiniuose tyrėjų kolektyvuose, ruošiant bei...

plačiau