Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant metagenominius mikroorganizmų populiacijų tyrimus, mielių biocidinių sistemų bei virusų molekulinius tyrimus taikant funkcinės genomikos ir transkriptomikos...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant metagenominius mikroorganizmų populiacijų tyrimus, mielių biocidinių sistemų bei virusų molekulinius tyrimus taikant funkcinės genomikos ir transkriptomikos strategijas, gebėjimas moduliuoti biocidinių medžiagų veikimą ir analizuoti ląstelių atsako mechanizmus taikant šiuolaikinius molekulinės biologijos metodus. Darbo pobūdis: tirs mikrobiotų struktūrą gamtinėse ekosistemose, analizuos mielių biocidinių sistemų veikimo bei ląstelių atsako formavimo dėsningumus, planuos ir organizuos mokslinius tyrimus, vadovaus moksliniams projektams, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių, bakterijų, virusų ir parazitų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti DNR, RNR ir baltymų tyrimus taikant šiuolaikinius genetikos,...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių, bakterijų, virusų ir parazitų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti DNR, RNR ir baltymų tyrimus taikant šiuolaikinius genetikos, mikrobiologijos ir molekulinės biologijos metodus. Darbo pobūdis: tirs mielių ir bakterijų paplitimą gamtinėje aplinkoje, atliks mikroorganizmų ir parazitų genetinės medžiagos manipuliacijas taikant genų inžinerinius metodus, planuos ir organizuos mokslinius tyrimus, vykdys specialistų rengimą, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir mediciniškai svarbių mikromicetų identifikavimą, palaikant mielių ir kitų mikroorganizmų kolekcijas, atnaujinant duomenų...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių ir mediciniškai svarbių mikromicetų identifikavimą, palaikant mielių ir kitų mikroorganizmų kolekcijas, atnaujinant duomenų bazes. Gebėjimas vadovauti projektų vykdymui, analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis mokslo institucijomis ir tyrėjais vykdant jungtinius mokslo tiriamuosius projektus; patirtis ruošiant specialistus. Darbo pobūdis: antropogenizuotuose substratuose dominuojančių mielių rūšinės sudėties ir biologinių savitumų, kintant aplinkos veiksniams, tyrimai. Mediciniškai svarbių mikroskopinių grybų ir mielių rūšinės sudėties tyrimai bei metodų ir mokslinių...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant mikroskopinius grybus, palaikant gyvų mikroorganizmų kolekcijas ir atnaujinant duomenų bazes, atrenkant efektyvius mikroorganizmų...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant mikroskopinius grybus, palaikant gyvų mikroorganizmų kolekcijas ir atnaujinant duomenų bazes, atrenkant efektyvius mikroorganizmų kamienus verslo ir pramonės plėtrai, pristatant tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu, rengiant tarptautinio lygio mokslines publikacijas, vadovaujant ir dalyvaujant projektiniuose ir užsakomuosiuose darbuose. Darbo pobūdis: mikromicetų rūšių ir bendrijų įvairovės, veiklos reguliavimo bei vaidmens įvairių medžiagų biodestrukcijos procesuose tyrimai; surinktų duomenų analizė; rezultatų publikavimas tarptautiniuose mokslo žurnaluose; specialistų ruošimas, mikologinių žinių viešinimas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant hemosporidinių ir kitų kokcidiomorfinių parazitų egzoeritrocitinių merontų bei jų sukeliamų patologijų stuburiniuose gyvūnuose tyrimus...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant hemosporidinių ir kitų kokcidiomorfinių parazitų egzoeritrocitinių merontų bei jų sukeliamų patologijų stuburiniuose gyvūnuose tyrimus glaudžiai derinant molekulinius, morfologinius ir ekologinius metodus, 2) gebėjimas taikyti in situ hibridizacijos metodą parazitų diagnostikoje ir analizuoti informaciją apie šių patogenų sukeltus organų pažeidimus, 3) dalyvavimas moksliniuose projektuose parazitologijoje, 4) patirtis rengiant bakalaurus ir magistrantus parazitologijoje. Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai hemosporidiozių ir jiems giminingų kraujo infekcijų sukeliamų patologijų tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių metodų bei technologijų; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinės faunos ir floros populiacinius genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti duomenis naudojantis šiuolaikinėmis molekulinių duomenų apdorojimo...
 

2020.01.20

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant laukinės faunos ir floros populiacinius genetinius tyrimus, gebėjimas analizuoti duomenis naudojantis šiuolaikinėmis molekulinių duomenų apdorojimo programomis, patirtis rengiant bei publikuojant aukšto lygio mokslinius straipsnius, komandinio darbo toleravimas. Darbo pobūdis: medžiagos rinkimas moksliniams tyrimams, nuolatinis žinių gilinimas studijuojant naujausią literatūrą bei naujų tyrimų krypties metodikų įsisavinimas, DNR išskyrimas iš įvairios kokybės audinių, PGR metodų taikymas, DNR sekoskaitos bei fragmentų duomenų analizė, publikacijų rengimas, dalyvavimas mokslinėse konferencijose bei paraiškų konkursiniam finansavimui gauti rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali...

plačiau