Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: paukščių faunos kaitos ir naudojimosi buveinėmis tyrimų vykdymas, gebėjimas analizuoti rūšių ir bendrijų sąveikos su gyvenamąją aplinka...
 

2018.01.15

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: paukščių faunos kaitos ir naudojimosi buveinėmis tyrimų vykdymas, gebėjimas analizuoti rūšių ir bendrijų sąveikos su gyvenamąją aplinka mechanizmus ir įvertinti pasekmes, tyrimų rezultatus panaudoti parengiant aplinkos apsaugos metodikas ir programas; patirtis vykdant Lietuvos ir tarptautines paukščių rūšių ir jų buveinių tyrimų programas; mokslinių publikacijų tarptautinio lygio žurnaluose publikavimas. Darbo pobūdis: ištirti išlikusių natūralaus atviro kraštovaizdžio fragmentų (salų agrokraštovaizdyje) svarbą Pietryčių Baltijos regiono agrokraštovaizdžio paukščių faunai, jos būklei netikėtai sparčiai blogėjant Vakarų Europos šalyse, įvertinti antropogenines ir globalinės klimato...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Vandens  ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų ir aplinkos veiksnių poveikio vandens organizmams tyrimus, tarp jų oksidacinio streso fermentų ir...
 

2018.01.15

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (VEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Vandens  ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų ir aplinkos veiksnių poveikio vandens organizmams tyrimus, tarp jų oksidacinio streso fermentų ir nanomedžiagų; patirtis taikant ekotoksikologinius testus vandeninei ir kietajai fazei vertinti, gebėjimas analizuoti fiziologinį ir toksikologinį atsaką įvairiuose biologinio organizuotumo lygmenyse. Darbo pobūdis: ekotoksikologiniai tyrimai, dalyvavimas moksliniuose projektuose, mokslinių rezultatų skelbimas konferencijose bei mokslinių publikacijų, tarp jų tarptautinio lygio, rengimas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai (1-ai pareigybei): 1) patirtis vykdant hemosporidinių parazitų biologinės įvairovės tyrimus taikant morfologinius, ekologinius, molekulinius...
 

2018.01.15

Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (PRL, ŽEL, HEFL, GTL, PEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai (1-ai pareigybei): 1) patirtis vykdant hemosporidinių parazitų biologinės įvairovės tyrimus taikant morfologinius, ekologinius, molekulinius ir kitus modernius metodus, 2) dalyvavimas moksliniuose projektuose parazitologijoje, 3) patirtis rengiant magistrantus ir doktorantus parazitologijoje. Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinės gamtos hemosporidijų biologinės įvairovės ir ekologijos tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių metodų bei technologijų; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos konfliktų bei saitų, siekiant naujų fundamentinių žinių apie parazitinių organizmų įvairovę ir ją palaikančių genetinių, fenotipinių ir ekologinių mechanizmų klimato ir aplinkos kaitos sąlygomis, vertinimas....

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas: Jūros ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant saugomų,...
 

2018.01.15

Skelbiami konkursai vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (JEL, CHEEL, PRL, KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas: Jūros ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių išteklių ir populiacijų būklės tyrimus, ypač didžiuosiuose Lietuvos vandens telkiniuose (Baltijos jūra, Kuršių marios), gebėjimas analizuoti ilgalaikių tyrimų rezultatus ir juos interpretuoti. Kandidatas turi turėti patirtį rengiant savo tyrimų srities mokslininkus, solidžią tarptautinę patirtį atstovaujant tyrimų sritį tarptautinėse organizacijose, pristatant tyrimus tarptautiniu lygiu. Kandidato privalumas – patirtis koordinuojant mokslinių tyrimų projektų vykdymą, organizuojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, stažuotės...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas (1 pareigybė, 1 etatas) Floros ir geobotanikos laboratorijoje, terminuotam, 5 metų, laikotarpiui (mokslo tiriamojo darbo „Samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose“ vykdymui). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės,...
 

2017.12.04

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas (1 pareigybė, 1 etatas) Floros ir geobotanikos laboratorijoje, terminuotam, 5 metų, laikotarpiui (mokslo tiriamojo darbo „Samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose“ vykdymui). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės, ekologijos ir populiacijų būklės tyrimus, augalijos monotoringą miškų ir pelkių ekosistemose, gebėjimas analizuoti medžiagą, remiantis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: vykdys tyrimus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“: samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose, samanų floros pokyčių antropogeninio poveikio sąlygomis analizė, retų rūšių populiacijų būklės ir ekologijos tyrimai, kritinių rūšių emendacija ir...

plačiau