Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens organizmų ekologijos tradicinius, stabiliųjų izotopų ir stechiometrinius tyrimus, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti...
 

2019.01.15

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (HEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens organizmų ekologijos tradicinius, stabiliųjų izotopų ir stechiometrinius tyrimus, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti duomenis taikant įvairius statistinius metodus ir modeliavimą, patirtis rengiant ir vadovaujant moksliniams projektams. Darbo pobūdis: vandens gyvūnų lauko ir eksperimentiniai tyrimai, tradicinių, stabiliųjų izotopų, stechiometrijos ir molekulinių metodų taikymas, visapusiška duomenų statistinė analizė ir apibendrinimas, mokslinių publikacijų parengimas, vadovavimas moksliniams tyrimams, mokslinių tyrimų projektų parengimas, vadovavimas doktorantūros studijoms. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalus minuojančių vabzdžių taksonomijos ir ekologijos tyrimus mokslui naujų rūšių identifikavimo srityje. Darbo pobūdis:...
 

2019.01.15

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalus minuojančių vabzdžių taksonomijos ir ekologijos tyrimus mokslui naujų rūšių identifikavimo srityje. Darbo pobūdis: augalus minuojančių vabzdžių surinkimas gamtoje taikant lauko tyrimų metodus, surinktų pavyzdžių parengimas analizei, jų taksonominiai ir filogenetiniai tyrimai. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre –...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalus minuojančių vabzdžių taksonomijos ir ekologijos tyrimus. Darbo pobūdis: augalus minuojančių vabzdžių surinkimas gamtoje, taikant...
 

2019.01.15

Skelbiami konkursai mokslo darbuotojų pareigoms užimti (CHEEL, PRL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant augalus minuojančių vabzdžių taksonomijos ir ekologijos tyrimus. Darbo pobūdis: augalus minuojančių vabzdžių surinkimas gamtoje, taikant lauko tyrimų metodus, surinktų pavyzdžių parengimas analizei, jų taksonominiai ir filogenetiniai tyrimai. P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant hemosporidinių parazitų pernešėjų tyrimus glaudžiai derinant molekulinius, morfologinius ir ekologinius metodus, 2) patirtis smulkiųjų mašalų (Ceratopogonidae) ir kraujasiurbių uodų (Culicidae) kultivavime laboratorijoje, 3) dalyvavimas moksliniuose projektuose parazitologijoje, 4) patirtis rengiant bakalaurus ir magistrantus parazitologijoje. Darbo pobūdis:...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant jūros kranto zonos geodinaminius tyrimus, taikant hidrologinius, eolinius, litologinius ir geomorfologinius metodus. Patirtis krantotyros bei...
 

2018.12.10

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant jūros kranto zonos geodinaminius tyrimus, taikant hidrologinius, eolinius, litologinius ir geomorfologinius metodus. Patirtis krantotyros bei krantotvarkos mokslinių projektų vadovavimui. Gebėjimas analizuoti ir formuluoti krantotyros bei krantotvarkos problematiką naujausių mokslinių tyrimų kontekste. Darbo pobūdis: natūrinių duomenų jūros kranto zonoje rinkimas, jų apdorojimas, analizė ir interpretacija, gautų rezultatų mokslinis apibendrinimas ir skelbimas mokslinėse publikacijose, dalyvavimas moksliniuose projektuose. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis atliekant augalų makroliekanų analizę, natūralių ir antropogeniškai paveiktų paleoflorų identifikavimo įgūdžiai, sugebėjimas atlikti...
 

2018.12.06

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis atliekant augalų makroliekanų analizę, natūralių ir antropogeniškai paveiktų paleoflorų identifikavimo įgūdžiai, sugebėjimas atlikti augalijos bendrijų raidos analizę. Darbo pobūdis: vykdys kvartero nuosėdų augalų makroliekanų analizę, atliks gautų duomenų sisteminimą, augalijos raidos bei paleobaseinų ekologinių sąlygų rekonstrukcijas, paleoklimato kaitos įvertinimą. Skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose, kituose mokslo leidiniuose, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida konferencijose ir mokslo žinių populiarinimas visuomenei. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrografinius, hidrometrinius bei hidromorfometrinius tyrimus, šlapynių būklės ir degradacijos tyrimus, gebėjimas analizuoti vandens...
 

2018.12.06

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KVTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrografinius, hidrometrinius bei hidromorfometrinius tyrimus, šlapynių būklės ir degradacijos tyrimus, gebėjimas analizuoti vandens telkinių kaitą bei jos priežastis, gebėjimas dirbti su batimetrinių, hidrografinių, hidrologinių bei kitomis susijusiomis duomenų bazėmis, taikyti GIS analizės metodus, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, publikacijos moksliniuose leidiniuose, geros anglų kalbos žinios. Darbo pobūdis: batimetrinių, hidrolografinių, hidrologinių bei kitų susijusių duomenų analizė bei jos taikymas vertinant vandens telkinių būklę bei kaitą, šlapynių būklę bei degradaciją, vandens telkinių ekspediciniai tyrimai, hidrologinių bei morfologinių rodiklių matavimai. Paraiškų mokslinių tyrimų darbams rengimas....

plačiau