Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose tyrimus, morfologinių ir morfometrinių tyrimų taikymas vandens organizmuose, metalotioneinų...
 

2018.09.10

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant cheminių medžiagų bioakumuliacijos vandens organizmų audiniuose tyrimus, morfologinių ir morfometrinių tyrimų taikymas vandens organizmuose, metalotioneinų indukcijos vertinimas įvairiose žuvų rūšyse bei skirtinguose jų audininiuose, vykdant eksperimentus bei esant gamtinėms tyrimų sąlygoms. Patirtis planuojant, vykdant ir koordinuojant ekotoksikologinius eksperimentus. Gebėjimas savarankiškai analizuoti ir statistiškai apdoroti tyrimų rezultatus, mokslinės literatūros paieška, gautų tyrimų rezultatų sklaida (tarptautinio lygio mokslinių publikacijų rašymas bei jų pristatymas tarptautiniu mastu). Darbo pobūdis: eksperimentiniai bei in situ ksenobiotikų poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant bioakumuliacijos,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus, gebėjimas registruoti vabzdžių antenų sensilių...
 

2018.07.24

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus, gebėjimas registruoti vabzdžių antenų sensilių reakcijas (elektroantenogramų, EAG) į chemines medžiagas bei atlikti cheminių medžiagų biotestavimą laboratorinėmis (naudojant olfaktometrą) ir lauko sąlygomis, DC-EAD metodikos (dujinės chromatografijos ir elektroantenogramų registracija vienu metu) įvaldymas. Darbo pobūdis: tiriamosios medžiagos rinkimas, eksperimentiniai tyrimai, duomenų analizė, mokslinių publikacijų į tarptautinius leidinius rengimas, mokslinių rezultatų pristatymas tarptautinėse konferencijose. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius...

plačiau