Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos laboratorijoje, terminuotos (2 metų) užduoties „Agarikoidinės mikobiotos paplitimo ir bendrijų struktūros tyrimai natūraliose ir žmogaus paveiktose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes,...
 

2019.08.29

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ML)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos laboratorijoje, terminuotos (2 metų) užduoties „Agarikoidinės mikobiotos paplitimo ir bendrijų struktūros tyrimai natūraliose ir žmogaus paveiktose ekosistemose, gauti žinių apie agarikoidinių grybų rūšių ir jų bendrijų savybes, ryšius su kitais ekosistemos elementais bei jų pokyčiais veikiant įvairiems aplinkos faktoriams” vykdymui (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant agarikoidinių grybų ekologinius ir taksonominius tyrimus, išsamios žinios apie agarikoidinių grybų biotą ir jų ekologines savybes Lietuvoje ir Europoje, gebėjimas planuoti mikologinių lauko tyrimų metodiką, analizuoti mikologinius duomenis. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Darbo pobūdis: atliks mikologinius tyrimus įvairiose ekosistemose...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,25 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant virusų (meta)genomų tyrimus, gebėjimas analizuoti naujos kartos sekoskaitos duomenis, geri programavimo gebėjimai. Darbo pobūdis:...
 

2019.08.23

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,25 etato). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant virusų (meta)genomų tyrimus, gebėjimas analizuoti naujos kartos sekoskaitos duomenis, geri programavimo gebėjimai. Darbo pobūdis: Virusų genomų ir metagenomų (viromų) bioinformatinė duomenų analizė. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėviasparnių vabzdžių vystymosi, poravimosi elgsenos bei grobuonies-grobio sąveikų tyrimus, gebėjimas analizuoti plėviasparnių...
 

2019.08.23

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėviasparnių vabzdžių vystymosi, poravimosi elgsenos bei grobuonies-grobio sąveikų tyrimus, gebėjimas analizuoti plėviasparnių filogeniją ir vertinti jų ekologijos ir elgsenos bruožų pokyčius rūšiadaroje.

Darbo pobūdis: plėviasparnių vabzdžių ekologinio ir etologinio politipiškumo tyrimai; rūšių bruožų įtakos tų rūšių sąveikoms ir ekosisteminėms funkcijoms nustatymas; rūšių-antrininkių paieška; ištirtų dėsningumų publikavimas tarptautinėje ir šalies mokslinėje spaudoje.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-09-23.

Konkursų paskelbimo data: 2019-08-23.

 

 

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėviasparnių vabzdžių filogenijos ir taksonomijos tyrimus, gebėjimas analizuoti plėviasparnių DNR sekas ir kitų požymių pagrindu. Darbo...
 

2019.08.23

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant plėviasparnių vabzdžių filogenijos ir taksonomijos tyrimus, gebėjimas analizuoti plėviasparnių DNR sekas ir kitų požymių pagrindu. Darbo pobūdis: plėviasparnių vabzdžių morfologinio, ekologinio ir genetinio politipiškumo tyrimai; filogenijos rekonstrukcija ir rūšių-antrininkių paieška; ištirtų dėsningumų publikavimas tarptautinėje ir šalies mokslinėje spaudoje. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biogeninės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose bioindikatoriniuose organizmuose bei...
 

2019.08.23

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biogeninės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose bioindikatoriniuose organizmuose bei skirtinguose jų audiniuose. Patirtis vykdant laboratorinius tyrimus, bei nagrinėjant įvairių cheminių medžiagų ir kitų abiotinių bei biotinių veiksnių indukuotą genotoksinį, citotoksinį, mutageninį poveikį bei biocheminius pokyčius vandens organizmuose. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų planavime, koordinavime ir valdyme. Gebėjimas analizuoti ir statistiškai apdoroti gautų tyrimų rezultatus, sąsajų su taikomais tyrimais mokslinėje literatūroje paieška. Publikacijų rengimas bei duomenų viešinimas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos užterštumo geno- ir citotoksinio poveikio tyrimus  vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygoms. Gebėjimas analizuoti branduolio...
 

2019.08.23

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos užterštumo geno- ir citotoksinio poveikio tyrimus  vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygoms. Gebėjimas analizuoti branduolio citogenetines pažaidas, savarankiškai analizuoti ir statistiškai apdoroti tyrimų rezultatus, mokslinės literatūros paieška, gautų tyrimų rezultatų sklaida (tarptautinio lygio mokslinių publikacijų rašymas bei jų pristatymas tarptautiniu ir nacionaliniu mastu). Gautų duomenų vizualizacija bei apipavidalinimas taikant žemėlapių braižymo programas. Darbo pobūdis: eksperimentiniai bei in situ ksenobiotikų poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant ekotoksikologinių bei toksikologinių biožymenų analizę įvairiuose indikatoriniuose organizmuose bei jų audininiuose. Duomenų atvaizdavimas...

plačiau