Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas (angl. Senior expert on nutrients) Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (projekto „ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS, „AlgaeService for LIFE“ Sut. Nr. LIFE17 ENV/LT/000407“...
 

2019.03.20

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms uzimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas (angl. Senior expert on nutrients) Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (projekto „ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS, „AlgaeService for LIFE“ Sut. Nr. LIFE17 ENV/LT/000407“ vykdymui) (1 pareigybė, apie 55 val./mėn.). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant maistinių medžiagų, jų balanso vertinimo „žydinčiose“ gėlavandenėse ekosistemose ir Kuršių mariose, melsvabakterių biomasės panaudojimo galimybių tyrimus. Darbo pobūdis: Ekspedicijų melsvabakterių  ir dumblių biomasės rinkimui organizavimas ir logistika, maistinių medžiagų vandens telkiniuose monitoringas, duomenų analizė, apibendrinimas ir metodologinių gairių rengimas, melsvabakterių biomasės panaudojimo vertinimas, bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis ir galimais vartotojais...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Retų ir saugomų drugių, vabalų rūšių paplitimo ir vidurūšinės įvairovės specifinėse buveinėse tyrimas. Voragyvių tyrimai natūraliose (skirtingose pajūrio, senų...
 

2019.03.08

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Retų ir saugomų drugių, vabalų rūšių paplitimo ir vidurūšinės įvairovės specifinėse buveinėse tyrimas. Voragyvių tyrimai natūraliose (skirtingose pajūrio, senų medžių, natūraliose atvirose) buveinėse“ vykdymui (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekologinius drugių, vabalų bei kitų nariuotakojų kompleksų įvairiose buveinėse tyrimus ir taksonominę analizę, tiriant saugomas rūšis, atliekant jų monitoringą bei vertinant buveinių tinkamumą; gebėjimas analizuoti taksonominius vabzdžių požymius, monitoringo duomenis, atlikti  lauko tyrimo darbus, vertinti saugomų rūšių populiacijų ir buveinių būklę. Darbo pobūdis: drugių, vabalų ir kitų bestuburių grupių, tame tarpe saugomų rūšių tyrimai, buveinių būklės...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų Žuvų ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai) pareigas: 1-a pareigybė Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvoje ontogenezėje tyrimus....
 

2019.03.06

Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (ŽUVEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų Žuvų ekologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai) pareigas: 1-a pareigybė Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius antropogeninės kilmės toksinių medžiagų sukeltų biologinių efektų žuvims ankstyvoje ontogenezėje tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti toksinio poveikio žuvų funkcinėms sistemoms rezultatus naudojant šiuolaikines statistines programas. Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“: skirtingos cheminės prigimties teršalų, jų mišinių, nuotekų toksiškumo, gamtinių vandenų užterštumo biologiniais (biotestavimo) metodais, naudojant kaip test-objektą žuvis ankstyvoje ontogenezėje eksperimentinis vertinimas; specifinių/nespecifinių fiziologinių biožymenų,...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti mokslo darbuotojų Vandens ekotoksikologijos laboratorijoje pareigas: 1-a pareigybė Terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Degvietės taršos poveikio vandens telkinių dugno nuosėdų cheminėms charakteristikoms ir mikrobiologiniams procesams tyrimai ” vykdymui (1...
 

2019.03.01

Skelbiami konkursai mokslo darbuotojų pareigoms užimti (VEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti mokslo darbuotojų Vandens ekotoksikologijos laboratorijoje pareigas: 1-a pareigybė Terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Degvietės taršos poveikio vandens telkinių dugno nuosėdų cheminėms charakteristikoms ir mikrobiologiniams procesams tyrimai ” vykdymui (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens mikroorganizmų struktūros ir funkcionavimo tyrimus; patirtis vertinant vandens telkinių kranto zonos poveikį vandens ir dugno nuosėdų cheminėms ir mikrobiologinėms charakteristikoms; gebėjimas planuoti eksperimentus lauko ir laboratorijos sąlygomis, siekiant įvertinti mikrobiotos reakcijas į alochtoninės ir autochtoninės kilmės veiksnius,  gebėjimas analizuoti medžiagą, remiantis statistiniais metodais. Darbo pobūdis: taršos ir gamtinės kilmės veiksnių poveikio mikrobiologiniams procesams ir cheminėms charakteristikoms...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Lietuvos ir Latvijos ešerių populiacijų genetinės įvairovės, populiacinės genetinės struktūros ir filogenijos tyrimai naudojant mtDNR ATP6 ir mtDNR D-kilpos...
 

2019.02.28

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Lietuvos ir Latvijos ešerių populiacijų genetinės įvairovės, populiacinės genetinės struktūros ir filogenijos tyrimai naudojant mtDNR ATP6 ir mtDNR D-kilpos genetinius žymenis“ vykdymui (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gyvūnų genetinės įvairovės tyrimus naudojant DNR žymenis, sugebėjimas savarankiškai analizuoti duomenis remiantis šiuolaikinėmis molekulinių duomenų apdorojimo  programomis  bei rezultatų publikavimas recenzuojamoje mokslinėje spaudoje. Darbo pobūdis: gyvūnų genetinės įvairovės, filogenijos, populiacinės-genetinės struktūros tyrimai įskaitant medžiagos rinkimą įvairiose buveinėse, medžiagos apdorojimą bei paruošimą molekuliniams  tyrimams laboratorijoje, DNR išskyrimo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje terminuoto (2 metų) mokslinio darbo „Pleistoceno paleopaviršių įtaka Lietuvos geomorfologinių regionų raidai“ atlikimui (1 pareigybė, 1 etatas): Privalumai pretendentams: patirtis vykdant geomorfologinius ir...
 

2019.02.15

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje terminuoto (2 metų) mokslinio darbo „Pleistoceno paleopaviršių įtaka Lietuvos geomorfologinių regionų raidai“ atlikimui (1 pareigybė, 1 etatas): Privalumai pretendentams: patirtis vykdant geomorfologinius ir pokvarterinių uolienų paviršiaus tyrimus, sudarant geomorfologinius, kvartero paleopaviršių žemėlapius. Gebėjimas analizuoti dabartinio paviršiaus sąsajas su geologine struktūra, jo paleogeografinę raidą. Darbo pobūdis: geomorfologinių, paleogeomorfologinių, litomorfogenetinių ir rajonavimo žemėlapių sudarymas, kvartero paleopaviršių koreliacinė analizė ir kt., tyrimų rezultatų viešinimas ir skelbimas tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius...

plačiau