Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant Candida ir kitų genčių mieles, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų biologinius savitumus....
 

2018.07.12

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant Candida ir kitų genčių mieles, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų biologinius savitumus. Gebėjimas rengti projektus ir vadovauti jų vykdymui, analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu. Darbo pobūdis: vyresnysis mokslo darbuotojas dirbs Gamtos tyrimų centro I ilgalaikės institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programoje “Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“ (BIOTA). Vykdys šios programos uždavinį:...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis eterinius aliejus kaupiančių vaistinių augalų cheminiuose ir ekologiniuose tyrimuose, gebėjimas analizuoti tyrimų medžiagą tinkamais matematiniais statistiniais...
 

2018.07.12

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EBL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato): Pretendentų privalumai: patirtis eterinius aliejus kaupiančių vaistinių augalų cheminiuose ir ekologiniuose tyrimuose, gebėjimas analizuoti tyrimų medžiagą tinkamais matematiniais statistiniais metodais, interpretuoti tyrimų rezultatus, daryti apibendrinimus ir išvadas, rengti mokslinius straipsnius anglų kalba. Darbo pobūdis: vaistinių augalų cheminiai ir ekologiniai tyrimai; tyrimų duomenų sisteminimas, matematinis apdorojimas ir analizė; straipsnių į tarptautinius mokslo leidinius rengimas; naujausių pasiekimų mokslo kryptyje sekimas; dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, mokslinio tyrimo ir bendradarbiavimo projektuose, mokslo populiarinimas. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje projekto „Holoceno paleoaplinkos rekonstrukcija ir klimato dinamikos tyrimai: erdvinis ir chronologinis kontekstas“ („HOCE“) vykdymui (1 pareigybė, 20 val. per mėnesį): Privalumai...
 

2018.07.12

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje projekto „Holoceno paleoaplinkos rekonstrukcija ir klimato dinamikos tyrimai: erdvinis ir chronologinis kontekstas“ („HOCE“) vykdymui (1 pareigybė, 20 val. per mėnesį): Privalumai pretendentams: patirtis vykdant paleoaplinkos tyrimus, gebėjimas analizuoti poledynmečio sporų-žiedadulkių nuosėdų pjūvius, patirtis vykdant analogiškus tyrimus Baltijos regione. Darbo pobūdis: nuosėdų pjūvių palinologiniai ir geocheminiai tyrimai, informacijos analizė, mokslinių publikacijų ruošimas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar)...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų Genotoksikologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai): 1-a pareigybė: Privalumai pretendentams: patirtis vykdant aplinkos genotoksikologinius tyrimus įvairiose vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygomis, gebėjimas analizuoti žuvų ir...
 

2018.06.28

Skelbiami konkursai jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (GTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų Genotoksikologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai): 1-a pareigybė: Privalumai pretendentams: patirtis vykdant aplinkos genotoksikologinius tyrimus įvairiose vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygomis, gebėjimas analizuoti žuvų ir bestuburių ląstelių branduolio pažaidas, tyrimų duomenis apibendrinti įvairiomis statistikos programomis, dirbti Microsoft Officetm programa (Word, Power Point, Excel); ArcGIS, Statistica, AutoCAD programomis, rengti mokslines publikacijas. Darbo pobūdis: įgyvendins Gamtos tyrimų centro ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 3 programos „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“ 3.1 uždavinio „nustatyti įvairių subląstelinių biožymenų atsakų vandens organizmų audiniuose ir jų rūšyse...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; padermių...
 

2018.06.28

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; padermių kultūrų kolekcijos biopotencialo ir kokybės nustatymas jų daugiafunkciniam panaudojimui; gebėjimas planuoti eksperimentus, analizuoti gautus tyrimų rezultatus, rengti mokslines publikacijas, dalyvauti tarptautinėse konferencijose. Darbo pobūdis: vykdys darbus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje Gamtos tyrimų centro I ilgalaikės institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programoje „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas (BIOTA)“. Numatyta melsvabakterių ir...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant planktoninių ir bentosinių autotrofinių organizmų (vandens žydėjimus“ sukeliančių, svetimkraščių, toksinių)...
 

2018.06.28

Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (AMEL, KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas: Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant planktoninių ir bentosinių autotrofinių organizmų (vandens žydėjimus“ sukeliančių, svetimkraščių, toksinių) įvairovės, populiacijų, bendrijų kaitos, funkcionavimo ypatumų tyrimus; vertinant vandens telkinių būklę pagal biologinius, hidrofizikinius-cheminius rodiklius; patirtis vykdant melsvabakterių produkuojamų toksinų tyrimus, melsvabakterių ir dumblių padermių panaudojimo biotechnologei pramonei tyrimus; gebėjimas analizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis matematiniais statistiniais metodais; patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus; skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, skelbti tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose; vadovauti I, II ir III studijų pakopos studentų moksliniams darbams....

plačiau