Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis.

2019.01.08

Šių metų sausio 25 d. 9 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks uždaras Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis.

Darbotvarkė

1. Pretendentų į paskelbtas mokslo darbuotojų konkursines vietas vertinimas.

2. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas

Juozas Labokas