Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis (AlgaeService for LIFE)

2020.07.03

Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos darbuotojai, vykdydami  projektą ,,Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis (AlgaeService for LIFE)“, parengė apklausą, kurios tikslas surinkti informaciją apie vandens telkinių „žydėjimus“. Būtume dėkingi jei skirtumėte keletą minučių ir pateiktumėte mums labai svarbią informaciją.

Anketą VANDENS TELKINIŲ „ŽYDĖJIMAI“ galite rasti šiuo adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekHMOyoN92mLP1VejHGYSM3Q2s9nMNEsqwMmP9ZvZz9PWfLw/viewform

Taip pat prašome, pastebėję ,,žydintį“ vandens telkinį, jį užregistruoti mūsų sukurtoje duomenų bazėje adresu:

https://survey123.arcgis.com/share/ffdf9f6f4b9840c096e8f3db9e3127b7

Užregistruota informacija bus matoma interaktyviame žemėlapyje:

https://gpf.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=297d0c6b02b14719868e9d6d6b885327