Gamtos tyrimų centro doktorantai jaunųjų mokslininkų konferencijoje

2019.12.17

Gamtos tyrimų centro doktorantai dalyvavo jaunųjų mokslininkų konferencijoje “Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos” su šiais pranešimais:

  • Vitalijus Stirkė. Pranešimo tema: “Komensalai ar konkurentai: pelės ir pelėnai komerciniuose soduose“. Sekcija: Bendroji biologija ir geomokslai (darbo vadovas doc. dr. (hb.) Linas Balčiauskas).
  • Justyna Barščevska. Didžiųjų miegapelių populiacijų gausumo įvertinimas pagal jų skleidžiamus garsus. Bendroji biologija ir geomokslai (darbo vadovas dr. Rimvydas Juškaitis).
  • Kristina Raitelaitytė. Pranešimo tema: „Lecanosticta acicola populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje“. Sekcija: Bendroji biologija ir geomokslai (darbo vadovė dr. Svetlana Markovskaja).

Doktorantė Kristiną Raitelaitytę (vadovė dr. Svetlana Markovskaja, Mikologijos laboratorija), gavo apdovanojimą už geriausią 12-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos BIOATEITIS: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos pranešimą.

 

Kęstučio Šimatonio nuotraukos