Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis

2019.03.04

Šių metų kovo 20 d. 10 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, Vilniuje, įvyks Gamtos tyrimų centro konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos posėdis.

Darbotvarkė

I. Vieša posėdžio dalis:

Pretendento į Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas dr. Ričardo Paškausko pranešimas tema „Lietuvos hidroekosistemų produktyvumo kaita intensyvaus ūkininkavimo ir globalių pokyčių kontekste: problemos, iššūkiai, tyrimų perspektyvos“.

II. Uždara posėdžio dalis:

  1. Pretendentų į paskelbtas mokslo darbuotojų konkursines vietas vertinimas.
  2. Žinduolių ekologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo ir Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo atestacija.
  3. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas

Juozas Labokas