Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

2020.10.16
Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus,  skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
 
Paraiškos teikiamos
 
https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. gruodžio 15 d. 24 val.
 
Kvietimo lėšos
 
Apie 130 tūkst. Eur.
 
Paramos dydis
 
Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą
 
Galimi pareiškėjai
 
Mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika
 
Meno sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika
 
Paraiškų konkurso sąlygos
 
Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus
 
Doktoranto studijos neturi baigtis 2021 metų I ketvirtį
 
Doktorantai, 2018, 2019 ir (ar) 2020 metais gavę paramą už akademinius pasiekimus ir (ar) studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus, kurie nebuvo pateikti 2018, 2019 ir (ar) 2020 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama
 
Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose
 
Išsamesnę informaciją teikia
 
dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Parengta pagal www.lmt.lt