Konferencija “Laukinių paukščių hemosporidijų tyrimų naujausi iššūkiai”

2014.10.07

Šių metų rugsėjo 28 d. dr. Vaidas Palinauskas (Gamtos tyrimų centras) ir dr. Dimitar Dimitrov (Gamtos tyrimų centras ir Bulgarijos mokslų akademijos bioįvairovės ir ekosistemų institutas) suorganizavo ir pirmininkavo tarptautinei konferencijai “Laukinių paukščių hemosporidijų tyrimų naujausi iššūkiai”. Konferencija vyko Tulenove, Bulgarijoje.

Konferencija buvo suorganizuota siekiant pristatyti projekto „Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai“ (VPI-3.1.-ŠMM-07-K-01-047) rezultatus. Iš viso buvo pristatyta 11 žodinių pranešimų.

Vykusios konferencijos programa