Lietuvos mokslų akademijos Pranciškaus Šivickio (biologija) premija paskirta Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovui akad. Gediminui Valkiūnui

2020.06.29

Lietuvos mokslų akademijos Pranciškaus Šivickio (biologija) premija (http://www.lma.lt/nugaletojai) paskirta Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovui akad. Gediminui Valkiūnui už monografiją: Valkiūnas, G. Avian malaria parasites and other haemosporidia (Paukščių maliariniai parazitai ir kitos hemosporidijos). Boca Raton, London, New York et al.: CRC Press, 2005, 946 p.: il. ISBN 0415300975. Tai pirmas paskelbtas stambus veikalas skirtas paukščių maliariniams parazitams ir kitoms hemosporidijoms. Laikas parodė, kad monografija neturi analogų pasaulio literatūroje, yra cituota daugiau kaip 800 kartų WOS duomenų bazėje. Šiuo metodologiškai ir metodiškai nauju darbu Gediminas Valkiūnas pasauliniame lygyje išplėtoja prieš dešimtmečius profesoriaus P. Šivickio inicijuotą parazitologinių tyrimų tematiką.

Knygą išspausdino CRC Press leidykla (https://www.routledge.com/Avian-Malaria-Parasites-and-other-Haemosporidia/Valkiunas/p/book/9780415300971) paskatinta žymaus Jungtinės Karalystės biologo, Londono Karališkosios Draugijos ir Oksfordo universiteto profesoriaus W. D. Hamiltono. Monografija skirta labai plačiai pasaulyje paplitusiai patogeniškų paukščių kraujo parazitų grupei – hemosporidijoms (Apicomplexa, Haemosporida). Tai kraujasiurbių dvisparnių platinami parazitiniai vienaląsčiai organizmai, prisitaikę parazituoti varliagyvių, roplių, paukščių bei žinduolių (taip pat ir žmonių) kraujyje. Vykdant originalius mokslinius tyrimus (knygos parengimui buvo ištirta daugiau kaip 14000 mėginių, paimtų iš 136 Palearktikoje paplitusių paukščių rūšių, priklausančių 14 būrių) gauta tarptautiniu mastu originalių rezultatų. Atlikta paukščių hemosporidinių kraujo parazitų pasaulio faunos revizija. Pirmą kartą sudarytas vadovas visoms žinomoms paukščių hemosporidinių patogenų rūšims apibūdinti. Atrasta ir aprašyta per 20 naujų mokslui kraujo ligų sukėlėjų rūšių. Pirmą kartą mokslinėje literatūroje buvo suklasifikuoti kraujo protistai, pateikiant aukštesnių už rūšį taksonų – 10 pogenčių, 4 genčių ir 4 šeimų apibrėžimus, taip pat, o tai mokslui itin svarbu, visų pogenčių tipinių rūšių aprašymus. Aprašymai gausiai iliustruoti, dauguma jų – originaliais paveikslais. Apibendrinta hemosporidijų atradimo istorija, specifiškumas, patogeniškumas, šeimininkai bei geografinis paplitimas. Pirmą kartą ištirtos ir aprašytos Baltijos šalių regiono paukščių hemosporidijos, išaiškinti šių patogenų geografinio paplitimo bei pasiskirstymo šeimininkuose bendrieji dėsningumai, nustatyti paukščių hemosporidijų paplitimo zoogeografiniai centrai. Nustatyta, kad užsikrėtimas kraujo parazitais gali būti naudojamas ekologijoje kaip patikimas požymis apibūdinant paukščių populiacijų kilmę. Pagrįstos šių parazitų atsiradimo bei filogenezės hipotezės. Pirmą kartą išaiškinti hemoproteidų (Haemoproteidae) pernešėjai Baltijos šalių regione. Detaliai aprašytas tirtųjų objektų ryšys su žmogaus ūkine veikla, jų taikomoji reikšmė. Apibendrinta informacija apie paukščių atsparumą parazitams, hemosporidiozės ir jų profilaktiką, gydymą, nurodoma, kaip susirgimų sukėlėjus galima diagnozuoti.