Mirtalapė putokšlė (Polygala myrtifolia)

2020.06.12

Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vadovės, vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Jurgos Motiejūnaitės straipsnis žurnale "Miškai"