Neries upėje atkuriamos nykstančios žuvų rūšys – ūsoriai !

2019.10.14

Trakuose spalio 10-11 d. vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija

„Retų ir nykstančių žuvų ištekliai, grėsmės ir perspektyvos“, kurioje mokslinius pranešimus pristatė ir Gamtos tyrimų centro mokslininkai vyr. m. d. Vytautas Kesminas ir m. d. Vytautas Rakauskas. Praktinė konferencijos dalis vyko Neries ir Bražuolės upių santakoje (Trakų raj.). Šio renginio pagrindinis akcentas buvo išaugintų ūsorių Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos įmonėje, o taip pat ir GTC eksperimentinėje akvariuminėje  uždarose recirkuliacinėse  sistemose ūsorių jauniklių (0+ ir 1 + metų amžiaus) išleidimas į Neries upę. Lietuvoje išveisti ir išleisti į upę ūsoriai pirmą kartą. Ūsorius (Barbus barbus) yra tipinė upinė, bentofaginė žuvys, mėgėjiškos žūklės objektas. Šiaurinė ūsoriaus paplitimo arealo riba eina Lietuvoje, Nemuno upės baseinu. Šiauriau ūsoriai neaptinkami, tačiau besikeičiantis ir šiltėjantis klimatas  sudaro galimybes šios rūšies plitimui į kaimyninius vandenis. Ūsorių ištekliai Lietuvos upėse sumažėjo praėjusio šimtmečio antroje pusėje dėl žmogaus ūkinės veiklos: hidrologinio režimo pasikeitimo, užtvankų statybos, cheminės ir biologinės vandens telkinių taršos. Viena iš veiksmingiausių priemonių ūsorių išteklių atstatymui yra dirbtinis jų veisimas bei palaikomasis įžuvinimas. Ši priemonė pasiteisino lašišinių ir kitų žuvų populiacijų atstatymui Lietuvoje, ir gali būti tokia pat veiksminga ūsorių atkūrimo atveju. GTC Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos mokslininkai V. Kesminas, E. Leliūna ir K. Skrupskelis ūsorių atkūrimo klausimais pradėjo domėtis 2014 m. Laboratorijoje pirmiausiai buvo parengta “Ūsorių veisimo ir auginimo dirbtinėmis sąlygomis technologija“, o vėliau, 2018 m. parengta ūsorių atkūrimo Neries upėje programa ir veiksmų planas. Kadangi anksčiau ūsoriai Lietuvoje nebuvo veisiami, todėl labai svarbus iššūkis ir šio darbo uždavinys buvo ūsorių dirbtinis veisimas, kuris apima gana platų spektrą darbų – ūsorių veisimo biotechnologijos parengimą, nerštinės bandos suformavimą, ūsorių  išnaršinimą, mailiaus ir jauniklių auginimą ir galiausiai jų išleidimą į Neries upę. Akvariuminėje pirma ūsorių partija buvo išveista 2018 m. pavasarį, po to ir 2019 m. jie sėkmingai buvo išveisti.  Iš vis apie 500 ūsorių jauniklių 2 amžinių grupių išveistų Akvariuminėje išleista į Neries upę. Dėkojame rėmėjams UAB „Vilniaus Rentinys“ ir „Archinova“ padėjusiems įgyvendinti šią programą.  Remiantis šios programos patirtimi ir rekomendacijomis ūsorių populiacijos galės būti atkuriamos ir kitose upėse, bei atitinkamai organizuotas jų veisimas kitose žuvininkystės įmonėse. Žemiau pateikiamos nuotraukos iš tarptautinė mokslinė – praktinė konferencijos renginio  – ūsorių išleidimas į Neries upę.

Žuvų ekologijos laboratorija vyr. m. d. Vytautas Kesminas