Nuoširdžiai sveikiname kolegas laimėjusius Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimus!

2019.03.01

Tado Ivanausko (gamtosauga) premija skirta dr. Ilonai Jukonienei už darbų ciklą „Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas“

Premija studentų mokslinių darbų konkurse magistrei Gabrielei Bumblytei už mokslo darbą „Eterinių aliejų poveikis sandėliuojamų žemės ūkio produktų kenkėjo, didžiojo milčiaus (Tenebrio molitor L.) lervoms“ (darbo vadovas akad. Vincas Būda)

Premija jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse dr. Mildai Stankevičiūtei, dr. Gintarei Sauliutei, dr. Živilei Jurgelėnei už mokslo darbą „Biological effects of multicomponent chemical stressors in fish“/ „Daugianarių cheminių stresorių biologinių efektų tyrimai žuvyse“

Pagyrimo raštas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse dr. Gražynai Kluczynskai už mokslinį darbą „Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno augalijos raidos ypatumai nuosėdų paleobotaninių tyrimų duomenimis“