Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

2019.07.31

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 pareigybė, apie 60 val./mėn.) pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (projekto „Metabolitų vaidmuo tritrofinėje augalo-mikroorganizmo-fitofago ekosąveikoje“ vykdymui):

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mikroorganizmų išskyrimą, kultivavimą, identifikavimą molekuliniais metodais bei aprūpinimą mikrobiologiniais ir mikroskopiniais metodais, gebėjimas atlikti metagenominius mikroorganizmų tyrimus.

Darbo pobūdis: terpių paruošimas mikrobiologiniams darbams, mielių išskyrimas iš šaltalankių ir vyšnių uogų, jų kultivavimas ir paruošimas elektrofiziologiniams darbams.

Reikalavimai pretendentams:

Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse, ar internetinėje erdvėje ir kt.).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

 

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-08-30.

Konkurso paskelbimo data: 2019-07-31.