Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (EBL)

2018.07.12

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekonominės botanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato):

Pretendentų privalumai: patirtis eterinius aliejus kaupiančių vaistinių augalų cheminiuose ir ekologiniuose tyrimuose, gebėjimas analizuoti tyrimų medžiagą tinkamais matematiniais statistiniais metodais, interpretuoti tyrimų rezultatus, daryti apibendrinimus ir išvadas, rengti mokslinius straipsnius anglų kalba.

Darbo pobūdis: vaistinių augalų cheminiai ir ekologiniai tyrimai; tyrimų duomenų sisteminimas, matematinis apdorojimas ir analizė; straipsnių į tarptautinius mokslo leidinius rengimas; naujausių pasiekimų mokslo kryptyje sekimas; dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, mokslinio tyrimo ir bendradarbiavimo projektuose, mokslo populiarinimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-08-14.

Konkurso paskelbimo data: 2018-07-12.