Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (FGL)

2017.12.04

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas (1 pareigybė, 1 etatas) Floros ir geobotanikos laboratorijoje, terminuotam, 5 metų, laikotarpiui (mokslo tiriamojo darbo „Samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose“ vykdymui).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės, ekologijos ir populiacijų būklės tyrimus, augalijos monotoringą miškų ir pelkių ekosistemose, gebėjimas analizuoti medžiagą, remiantis statistiniais metodais.

Darbo pobūdis: vykdys tyrimus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“: samanų įvairovės tyrimai įvairiose ekosistemose, samanų floros pokyčių antropogeninio poveikio sąlygomis analizė, retų rūšių populiacijų būklės ir ekologijos tyrimai, kritinių rūšių emendacija ir paplitimo tikslinimas, BILAS samanų kolekcijų tvarkymas ir pildymas, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatų pristatymas tarptautinėse ir kitose konferencijose.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius Thomson Reuters Master Journal List sąrašo ir jų aplinkos leidiniuose, iš jų po vieną atitinkamą mokslinį straipsnį per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: tel. 8 5 2729898, el.p. jurga.silinskaite@gamtostyrimai.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-03-05;

Konkurso paskelbimo data: 2017-12-04.