Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

2019.08.23

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos užterštumo geno- ir citotoksinio poveikio tyrimus  vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygoms. Gebėjimas analizuoti branduolio citogenetines pažaidas, savarankiškai analizuoti ir statistiškai apdoroti tyrimų rezultatus, mokslinės literatūros paieška, gautų tyrimų rezultatų sklaida (tarptautinio lygio mokslinių publikacijų rašymas bei jų pristatymas tarptautiniu ir nacionaliniu mastu). Gautų duomenų vizualizacija bei apipavidalinimas taikant žemėlapių braižymo programas.

Darbo pobūdis: eksperimentiniai bei in situ ksenobiotikų poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant ekotoksikologinių bei toksikologinių biožymenų analizę įvairiuose indikatoriniuose organizmuose bei jų audininiuose. Duomenų atvaizdavimas naudojant GIS programas. Mokslinių publikacijų rengimas. Tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-09-23.

Konkurso paskelbimo data: 2019-08-23.