Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (BTL)

2018.07.12

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis identifikuojant Candida ir kitų genčių mieles, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų biologinius savitumus. Gebėjimas rengti projektus ir vadovauti jų vykdymui, analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu.

Darbo pobūdis: vyresnysis mokslo darbuotojas dirbs Gamtos tyrimų centro I ilgalaikės institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programoje “Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“ (BIOTA). Vykdys šios programos uždavinį: „mikromicetų rūšių ir bendrijų įvairovės tyrimai, veiklos reguliavimas bei vaidmens įvairių medžiagų biodestrukcijos procesuose vertinimas“. Tirs biodestrukcijos procesuose dalyvaujančių Candida genties mielių funkcijas mitybiniu požiūriu skirtingoje aplinkoje. Plėtos mielių kolekciją ir atnaujins duomenų bazę. Rengs mokslinius projektus ir dalyvaus jų vykdyme. Mokslinius rezultatus skelbs konferencijose bei rengs tarptautinio lygio publikacijas.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

 

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

 

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-08-14.

Konkursų paskelbimo data: 2018-07-12.