Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GTL)

2019.08.23

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biogeninės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose bioindikatoriniuose organizmuose bei skirtinguose jų audiniuose. Patirtis vykdant laboratorinius tyrimus, bei nagrinėjant įvairių cheminių medžiagų ir kitų abiotinių bei biotinių veiksnių indukuotą genotoksinį, citotoksinį, mutageninį poveikį bei biocheminius pokyčius vandens organizmuose. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų planavime, koordinavime ir valdyme. Gebėjimas analizuoti ir statistiškai apdoroti gautų tyrimų rezultatus, sąsajų su taikomais tyrimais mokslinėje literatūroje paieška. Publikacijų rengimas bei duomenų viešinimas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose.

Darbo pobūdis: eksperimentiniai ksenobiotikų ir biologinių stresorių poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant citotoksiškumo  ir genotoksiškumo biožymenų  analizės metodus (vienos ląstelės gelio elektroforezė (SSGE) bei branduolio pažaidų analizė) įvairiuose indikatoriniuose organizmuose. Aplinkos genotoksiškumo ir citotoksiškumo tyrimai bioindikatoriniuose organizmuose, siekiant nustatyti kompleksinį aplinkos stresorių poveikį vandens ekosistemoms. Planuoti, valdyti ir atlikti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir pateikti duomenis, rengti mokslinių projektų paraiškas ir ataskaitas. Rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose bei jų sklaida tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-09-23.

Konkursų paskelbimo data: 2019-08-23.