Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

2019.05.09

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojų Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas:

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant visų kategorijų vidaus vandenų (upių, ežerų tvenkinių ir Kuršių marių) žuvų bendrijų struktūros ir ekologinės būklės, žuvų išteklių būklės, praeivių ir saugomų Lietuvos ir Europos bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių populiacijų, bendrijų tyrimus, ekologinių ir antropogeninių faktorių poveikyje. Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti gamtinius procesus, žuvų rodiklius ir tyrimų rezultatus.

Darbo pobūdis: mokėti atlikti gėlųjų vandenų žuvų populiacijų ir bendrijų tyrimus, analizuoti rezultatus ir gamtinius procesus, gebėti rengti žuvų išteklių atkūrimo programas. Vykdyti ir planuoti mokslinius bei eksperimentinius darbus, vadovauti moksliniams projektams, rengti jaunus mokslininkus, tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-06-10.

Konkurso paskelbimo data: 2019-05-09.