Skelbiami konkursai jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti (GTL)

2018.06.28

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniųjų mokslo darbuotojų Genotoksikologijos laboratorijoje (2 pareigybės, 2 etatai):

1-a pareigybė:

Privalumai pretendentams: patirtis vykdant aplinkos genotoksikologinius tyrimus įvairiose vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygomis, gebėjimas analizuoti žuvų ir bestuburių ląstelių branduolio pažaidas, tyrimų duomenis apibendrinti įvairiomis statistikos programomis, dirbti Microsoft Officetm programa (Word, Power Point, Excel); ArcGIS, Statistica, AutoCAD programomis, rengti mokslines publikacijas.

Darbo pobūdis: įgyvendins Gamtos tyrimų centro ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 3 programos „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“ 3.1 uždavinio „nustatyti įvairių subląstelinių biožymenų atsakų vandens organizmų audiniuose ir jų rūšyse dėsningumus, ištirti nanodalelių ir jas sudarančių metalų sukeltus fiziologinius pokyčius ir organizmo reakcijas skirtingų vystymosi stadijų hidrobiontuose“. Vykdys genotoksikologinius tyrimus: analizuos aplinkos taršos genotoksiškumo ir citotoksiškumo ypatumus įvairių žuvų ir moliuskų rūšyse, statistiniais metodais apibūdins branduolio pažaidų susiformavimo dėsningumus priklausomai nuo tiriamų organizmų biologinių ir aplinkos parametrų, rengs publikacijas ir tyrimo duomenų pateikimą GIS formate.

2-a pareigybė:

Privalumai pretendentams: patirtis vykdant aplinkos užterštumo genotoksinio bei citotoksinio poveikio tyrimus vandens ekosistemose bei eksperimentinėmis sąlygomis, gebėjimas analizuoti žuvų ląstelių branduolio citogenetines pažaidas, bei taikant vienos ląstelės elektroforizę, tyrimų duomenis apibendrinti  įvairiomis statistikos programomis, rengti mokslines publikacijas.

Darbo pobūdis: įgyvendins Gamtos tyrimų centro ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 3 programos „Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“ 3.1 uždavinio „nustatyti įvairių subląstelinių biožymenų atsakų vandens organizmų audiniuose ir jų rūšyse dėsningumus, ištirti nanodalelių ir jas sudarančių metalų sukeltus fiziologinius pokyčius ir organizmo reakcijas skirtingų vystymosi stadijų hidrobiontuose“. Vykdys genotoksikologinius tyrimus: analizuos aplinkos taršos genotoksiškumo ir citotoksiškumo ypatumus įvairių žuvų rūšyse, statistiniais metodais apibūdins branduolio pažaidų susiformavimo ypatumų priklausomybę nuo tiriamų organizmų biologinių ir aplinkos parametrų, rengs mokslines publikacijas.

Reikalavimai pretendentams:

Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse, ar internetinėje erdvėje ir kt.).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2018-07-30.

Konkurso paskelbimo data: 2018-06-28.