Skelbiami konkursai mokslo darbuotojų pareigoms užimti (HEEL, APL)

2019.07.25

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti mokslo darbuotojų pareigas:

Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje:

Terminuoto (2 metų) mokslinio darbo „Vandens makrobestuburių funkcinės įvairovės saitai su aplinkos stresoriais ir invazinių rūšių trofinis vaidmuo bendrijose” vykdymui (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant vandens makrobestuburių tyrimus, gebėjimas apibūdinti vandens makrobestuburių įvairias grupes – vabzdžius, moliuskus, kirmėles, patirtis ruošiant medžiagą stabiliųjų izotopų analizei, gebėjimas analizuoti duomenis panaudojant statistinius metodus.

Darbo pobūdis: lauko ir laboratoriniai tyrimai, duomenų analizė ir sintezė, mokslinių publikacijų rengimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
 2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
 5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
 6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
 7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
 8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-10-25.

Konkurso paskelbimo data: 2019-07-25.

 

Augalų patologijos laboratorijoje:

Terminuoto (1 metų) mokslinio darbo „Sumedėjusius augalus pažeidžiančių mikroorganizmų (grybų ir oomicetų) aptikimas ir identifikavimas bei patogenų populiacijų struktūros tyrimai (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (geras sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei oomicetų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų, kurias sukelia grybai ir oomicetai diagnozavimas klasikiniais ir šiuolaikiniais molekulinės biologijos metodais; ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai); patirtis vykdant tarptautinius mokslinių tyrimų projektus; gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus, skelbti juos tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Darbo pobūdis: Augalų ligų diagnozavimas ir jų sukėlėjų (mikroskopinių grybų ir oomicetų), taip pat ir kitų endofitinių bei saprotrofinių mikroorganizmų identifikavimas taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę, ligų sukėlėjų grynų kultūrų išskyrimas, patogeniškumo bei virulentiškumo tyrimai; darbas su genomine DNR (išskyrimas, gryninimas, PGR, APPD, RFIP, elektroforezė; DNR atspaudų analizė; parengimas sekoskaitai bei jos rezultatų analizė; bioinformacinė duomenų analizė, naudojantis R programiniais paketais. Mokslinių straipsnių rengimas ir publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, tyrimų rezultatų pristatymas tarptautiniu lygiu; mokslinių tyrimų projektų (taip pat ir tarptautinių) rengimas ir dalyvavimas juose; mokslo populiarinimas (seminarų rengimas, straipsnių ir informacinių publikacijų skelbimas ir kt.).

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
 2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
 3. gyvenimo aprašymas;
 4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
 5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
 6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
 7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
 8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2019-10-25.

Konkurso paskelbimo data: 2019-07-25.