Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant šviesos ir gravitacijos poveikio moduliavimo eksperimentus, gebėjimas analizuoti gautus rezultatus. Darbo pobūdis: bakterijų ir mielių...
 

2020.07.16

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) vykdymui. Pretendentų privalumai: patirtis vykdant šviesos ir gravitacijos poveikio moduliavimo eksperimentus, gebėjimas analizuoti gautus rezultatus. Darbo pobūdis: bakterijų ir mielių mikrobiologinė-spektrofotometrinė analizė, mikroorganizmų gravitropinių bei fototropinių reakcijų tyrimai, dalyvavimas mokslinių projektų veikloje, analizavimas gautų rezultatų ir straipsnių rašymas. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių, bakterijų ir virusų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti genų raiškos analizę taikant RNR sekoskaitą, mikroorganizmų bendrijų tyrimai...
 

2020.07.16

Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (GL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mielių, bakterijų ir virusų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti genų raiškos analizę taikant RNR sekoskaitą, mikroorganizmų bendrijų tyrimai taikant naujos kartos sekoskaitą ir bioinformatinę  analizę. Darbo pobūdis: tirs gamtinių eukariotinių ir prokariotinių mikrobiotų struktūrą, atliks metagenominę ir transkriptominę analizę taikant bioinformatinius įrankius, planuos ir organizuos mokslinius tyrimus, vykdys specialistų rengimą, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas. Reikalavimai pretendentams: Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus augalų augimo procesų reguliavimo srityje, vykdant augalinės ląstelės organoidų membranų recepcinių funkcijų ir fiziologiškai aktyvių junginių...
 

2020.07.14

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AFL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Augalų fiziologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant tyrimus augalų augimo procesų reguliavimo srityje, vykdant augalinės ląstelės organoidų membranų recepcinių funkcijų ir fiziologiškai aktyvių junginių įtakos augalų atsparumui nepalankioms aplinkos sąlygoms tyrimus. Darbo pobūdis: augalinės ląstelės metabolitų tyrimai, eksperimentinės medžiagos rinkimas lauko darbų metu, dalyvavimas moksliniuose projektuose, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Reikalavimai pretendentams: Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių (svetimžemių, toksinių, vandens ,,žydėjimus"...
 

2020.05.18

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir vykdant gėlavandenių melsvabakterių ir dumblių (svetimžemių, toksinių, vandens ,,žydėjimus" sukeliančių rūšių) įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus; patirtis izoliuojant ir palaikant dumblių ir melsvabakterių grynas kultūras, vystant taikomojo pobūdžio darbus (kultūrų ar gamtoje surinktos biomasės panaudojimas bioproduktų gamybai); patirtis planuojant, organizuojant eksperimentus lauko/laboratorinėmis sąlygomis, analizuojant gautus tyrimų rezultatus, publikuojant mokslinius straipsnius tarptautiniuose žurnaluose, rengiant ir vykdant nacionalinius bei tarptautinius projektus; patirtis darbo tarpdisciplininėse/tarptautinėse mokslininkų komandose, vadovaujant studentų, doktorantų moksliniams...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius tyrimus, naudojant DNR žymenis, genominės ir plazmidinės DNR, visuminės RNR skyrimas ir gryninimas, įvairūs polimerazės ciklinės reakcijos...
 

2020.05.18

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti (MEL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis vykdant molekulinius tyrimus, naudojant DNR žymenis, genominės ir plazmidinės DNR, visuminės RNR skyrimas ir gryninimas, įvairūs polimerazės ciklinės reakcijos metodai (RT-PCR, lizdinė PCR), DNR elektroforezė, restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo analizė (RFLP), įvairių genetinių markerių panaudojimas organizmų klasifikacijoje ir identifikavime, DNR fragmentų klonavimas, palaikymo ir genų raiškos vektorių konstravimas, klonų atranka, darbas su genų duomenų bazėmis ir genominių sekų analizė kompiuterinėrnis programomis, filogenetinė analizė ir populiacijų struktūros tyrimai. Darbo pobūdis: molekulinių tyrimų vykdymas naudojant įvairias tiriamosios medžiagos paėmimo procedūras. DNR išskyrimas iš įvairių audinių, mikroskopinių organizmų, PGR...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir atliekant kvartero paleoklimato, paleoaplinkos ir gyventojų ūkinės veiklos bei jos poveikio paleoekosistemai įvertinimą...
 

2020.05.07

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (KTL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas). Pretendentų privalumai: patirtis planuojant, organizuojant ir atliekant kvartero paleoklimato, paleoaplinkos ir gyventojų ūkinės veiklos bei jos poveikio paleoekosistemai įvertinimą palinologinių duomenų pagrindu; patirtis suteikianti galimybę ir pagrindą koreliuoti ir įvertinti įvairiais abiotinio bei biotinio paleopasaulio pokyčių tyrimams identifikuoti skirtais metodais gautą informaciją; gebėjimai bei kvalifikacijos leidžiančios suvokti ir apibendrinti kompleksinius paleoekosistemų tyrimų duomenis, įvertinti juos šiuolaikinių regioninių bei globalių mokslo pasiekimų kontekste; patirtis organizuojant mokslinius tyrimus, ruošiant ir vykdant mokslinius projektus, gebėjimas vadovauti tyrėjų kolektyvams; patirtis dirbant tarptautiniuose tyrėjų kolektyvuose, ruošiant bei...

plačiau