Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (AMEL)

2020.09.04

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlųjų vandenų melsvabakterių ir dumblių rūšių įvairovės,  bendrijų būklės vertinimo ilgalaikės buveinių kaitos sąlygomis tyrimus, akcentuojant vandens „žydėjimą“ sukeliančių, toksinius junginius sintetinančių ir svetimkraščių rūšių vaidmenį planktono ir bentoso komponentų kaitai ir jos raiškai vandens ekosistemose; gebėjimas analizuoti kaitos dėsningumus, priežastinius ryšius aplinkos veiksnių gradiente gamtoje ir eksperimentinėmis sąlygomis; patirtis vykdant vietinių melsvabakterių ir dumblių rūšių sintetinamų bioproduktų tyrimus ir analizuojant jų panaudojimo biotechnologijoje perspektyvas. Patirtis organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus šiuolaikinio mokslo iššūkių kontekste, skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, gebėjimas inicijuoti tarptautinio lygio mokslinius projektus ir jiems vadovauti, rengti mokslininkus, vadovauti doktorantams.

 Darbo pobūdis: vykdys dumblių ir melsvabakterių rūšių produktyvumo, tolerantiškumo ir konkurencingumo sąsajų įvairios prigimties aplinkos veiksnių gradiente tyrimus; vykdys tyrimus numatytus LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas“ (Biota): tirs rūšių, izoliuotų iš Lietuvos vandens buveinių, panaudojimo vandens telkinių bioremediacijai ir bioproduktų kaupimui potencialą, vertins jų panaudojimo galimybes biotechnologijoje ir saugios, ekologiškos aplinkos kūrimui; rengs ir vykdys nacionalinius, tarptautinius mokslo projektus; tyrimų rezultatus skelbs tarptautiniuose mokslo leidiniuose, viešins konferencijose, mokslo žinias populiarins visuomenei, rengs mokslininkus.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2020-12-04.

Konkursų paskelbimo data: 2020-09-04.