Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (CHEEL)

2020.09.14

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant organizmų vidurūšinės ir tarprūšinės sąveikų infocheminėmis medžiagomis tyrimus taikant ekologinius ir cheminius metodus 2) gebėjimas inicijuoti mokslinių tyrimų projektų paraiškas bei patirtis dalyvaujant moksliniuose projektuose cheminės ekologijos srityje.

 Darbo pobūdis: tiriamosios medžiagos rinkimas gamtoje, vabzdžių tarpusavio sąveikų, bei sąveikų vabzdys-augalas eksperimentiniai tyrimai laboratorijos ir lauko sąlygomis(biologiškai aktyvių cheminių medžiagų identifikavimas chromatografijos metodu, vabzdžių antenų sensilių reakcijų (elektroantenogramų, EAG) registravimas, cheminių medžiagų biotestavimas, DC-EAD metodikos (dujinės chromatografijos ir elektroantenogramų registracija vienu metu) įvaldymas), duomenų analizė ir apibendrinimas taikant įvairius statistinius metodus, mokslinių publikacijų į tarptautinius leidinius rengimas, mokslinių rezultatų pristatymas tarptautinėse konferencijose, mokslinių tyrimų projektų parengimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2020-10-14.

Konkursų paskelbimo data: 2020-09-14.