Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (ŽUVEL)

2020.09.14

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų eokologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą pagal žuvų bendrijų būklės rodiklius bei patirtis katadrominių žuvų migracijų ir populiacijų būklės tyrimuose. Patirtis atliekant laboratorinius ir lauko eksperimentus. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, parinkti tinkamus tyrimų metodus, planuoti tiek lauko, tiek laboratorinius eksperimentus. Gebėjimas tinkamai atlikti gautų rezultatų statistinę analizę bei juos interpretuoti. Gautų tyrimų rezultatų viešinimas tarptautiniuose aukšto lygio mokslo žurnaluose, rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsnių rengimas.

Darbo pobūdis: vykdyti didelių vandens telkinių (Kuršių marių, Baltijos jūros) būklės vertinimą remiantis žuvų bendrijų būklės indikatoriais. Vykdyti katadrominių žuvų rūšių migracijos bei populiacijų būklės tyrimus pasitelkiant inovatyvius mokslinių tyrimų metodus. Planuoti bei vykdyti laboratorinius ir lauko eksperimentus, leidžiančius įvertinti skirtingų aplinkos parametrų įtaką skirtingų žuvų rūšių augimui bei elgsenai. Rengti mokslinių projektų paraiškas ir ataskaitas. Publikuoti gautus rezultatus tarptautiniuose mokslo leidiniuose, viešinti tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose bei renti mokslo populiarinimo publikacijas.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 2 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2020-10-14.

Konkursų paskelbimo data: 2020-09-14.