2018 m. papildomas priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros (03 B) krypties doktorantūros studijas

2018.10.31

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas

Skelbiami 2018 m. ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų papildomas konkursas

Konkursui pateikiamas ne ilgesnis kaip puslapio disertacijos tematikos pristatymas, kuriame nurodoma, kokius tyrimus planuojama atlikti ir kokie numatomi rezultatai.

Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.

Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Dokumentus konkursui galima teikti iki lapkričio 09 d.

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties konkursui pateikiami šie dokumentai (žemiau pateiktos formos):

-   Disertacijos tematikos pristatymas  
-   Vadovo mokslinių publikacijų sąrašas

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursams pateikiami 210 kab. (arba sekretoriate) mokslinei sekretorei dr. Jurgai Jankauskienei.