2020 m. priėmimas į biologijos (N010) mokslo krypties doktorantūros studijas

2020.07.01

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto su Gamtos tyrimų centru, Inovatyvios medicinos centru Biologijos krypties (N010) Mokslo Doktorantūros reglamento III skyriumi  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą doktorantūros studijoms Biologijos kryptyje (N010) pagal nurodytas disertacijų temas:

 • Paplitusių žuvų (ešerių, kuojų) bei vandens augalų (mažųjų plūdenų) rūšių genetinės įvairovės, populiacinės genetinės struktūros formavimosi ypatumų bei pokyčių, sąlygojamų antropogeninės veiklos, tyrimai Baltijos šalyse (galimas vadovas dr. (HP) D. Butkauskas).
 
Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 28 d. 15.00 val. pateikia:
 
 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą lietuvių kalba rasite čiarequest a permission)
 2. anketą (formą rasite čia);
 3. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą (pasirašytą);
 5. dviejų biologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas;
 6. mokslinių publikacijų sąrašą (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijas (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis;
 7. mokslinio tyrimo projektą (rekomendacinius reikalavimus rasite čia): popierinę kopiją bei elektroninę kopiją .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 8. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 9. vieną 3x4 cm dydžio nuotrauką;
 10. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 11. kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

Visos konkurso į Biologijos krypties doktorantūrą 2020 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

Rugsėjo 09 d. 09.00 val. Konferencijų salėje vyks Priėmimo į biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas Komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus bei turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis bei pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

 
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 17 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas rugsėjo 25 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
 
Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius

Tel. +370 (5) 2729325

Faks. +370 (5) 2729352

Mob.tel. +370 (698) 14212

El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt