2020 m. priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros (N012) mokslo krypties doktorantūros studijas

2020.07.01
Vadovaujantis Vilniaus universiteto su Gamtos tyrimų centru Ekologijos ir aplinkotyros krypties (N012) Mokslo Doktorantūros reglamento IV skyriumi  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą doktorantūros studijoms Ekolgijos ir aplinkotyros kryptyje (N012) pagal nurodytas disertacijų temas:
  • Kraujasiurbių dvisparnių vabzdžių biologijos ir jų vaidmens kraujo parazitų pernešime tyrimai (galimas vadovas dr. Rasa Bernotienė).
  • Reprodukcinių ir funkcinių savybių įtaka nykstančių augalų rūšių populiacijų stabilumui klimato kaitos sąlygoms (galimas vadovas dr. Z. Gudžinskas).
  • Makrodumblių biomasės santalkos Lietuvos vandens ekosistemose: nuo ekologinės būklės gerinimo iki bioproduktų (galimas vadovas dr. J. Koreivienė).
  • Thymus pulegioides lapo anatominių markerių, susijusių su eterinio aliejaus sudėtimi, paieška ir aplinkos faktorių įtaką jų parametrams (galimas vadovas dr. K. Ložienė).
  • Retųjų žemės elementų ir jų nanojunginių poveikio gėlavandeniams dumbliams tyrimas (galimas vadovas dr. L. Manusadžianas).
  • Ilgalaikės terminės taršos poveikis Drūkšių ežero ekosistemos struktūrai bei funkcionavimui (galimas vadovas dr. V. Rakauskas).
 
Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 28 d. 15.00 val. pateikia:
 
prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čiarequest a permission);
magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
gyvenimo aprašymą;
tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
Visos konkurso į Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūrą 2020 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.
 
Rugsėjo 09 d. 10.00 val. Konferencijų salėje vyks Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros studijų Komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus bei turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis bei pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.
 
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 17 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas rugsėjo 25 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
 
Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius

Tel. +370 (5) 2729325

Faks. +370 (5) 2729352

Mob.tel. +370 (698) 14212

El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt